All posts by Piotr Śmierzewski

SZ-KM 

Building Permit for the first part of the project in Szczecin (Kurzy Młyn). 

 

more about the project: here 

 

DG-FPZ 

New views from the Factory Full of Life in Dabrowa Gornicza, which construction is going to start soon. 

 

 

 

more about the project: here 

 

 

A10 

The final concept of the house A10 

 

 

more about the project: here 

 

INDEX 2023 

ALL   I   COMPETITIONS    I HOUSES

 

A12

The Site for the new project in Wartin, Brandenburg. 

 

 

more about the project: here 

BO45

 

After a lengthy appeal procedure which, due to the parties to the proceedings, took almost three years, we received the final decision on the building permit. From now on, we start to prepare the final drawings for this very important site in the city of Koszalin. 

 

 

more about the project: here 

 

Lecture in Gdansk 

Piotr Smierzewski’s lecture at TU Gdansk.   

 

 

WL-CR 

The latest photos from the construction site of Revitalisation Center in Wloclawek 

 

more about the project: here 

 

ARCHITECTURE HERITAGE AS A SPACE MODERATOR OF MODERN CITIES 

WARSZAWA 22-23.11.2023 

 

Conference about Architecture and Preservation with the participation of Piotr Smierzewski from ANALOG. Piotr was talking about our current project for the Factory Full of Life in Dabrowa Górnicza. 

 

 

more about Factory Full of Life: here 

 

 

 

 

ST-TBS 

Five months after winning the competition, we are starting the next stage of The Social Housing Project in Stargard. 

 

 

more about the project: here 

MBA 2023 

The ANALOG studio showed two projects during this year’s edition of the International Architecture Biennale in Krakow MBA: Revitalisation Center in Wloclawek and Factory Full of Life in Dabrowa Górnicza. 

more about the Factory Full of Life: here 
more about Revitalisation Center: here 

 

 

fot. Sarp Kraków 

 

Lecture in Bydgoszcz

Architecture Evening with Piotr Smierzewski organized by ARCH_event. Many thanks to all for coming to the lecture. 

 

 

 

WL-CR 

New photos from the construction site of Revitalisation Center in Wloclawek 

 

 

 

more about the project: here 

 

Lecture in Bratislava

Piotr Smierzewski lecture at STU / FAD in Bratislava for Reflections on Architecture. 

 

Reflections on Architecture is back! Our first guest speaker in this 8th cycle of our infamous lecture series, will be Piotr Smierzewski, representing the studio ANALOG-ARCHITECTURE. This studio was founded in 2016 in Szczecin, Poland, and has been cited as one of the notable stars in the Polish architectural scene. They have won several awards, most recently the 2020 A+A award as the most popular voted “unbuilt” category, as well as being shortlisted in the future commercial development category. The studio’s portfolio is not limited to only architectural projects or conceptual pieces – Piotr Smierzewski also regularly engages with architecture students in teaching programmes, creating exhibitions and publishing regularly.
 
Piotr Smierzewski will present his guest lecture in the Aula Emil Belluš at the Faculty of Architecture and Design, in Bratislava on Monday 02 October 2023 @ 18.00pm. Everyone and anyone is invited to join us!
 
 

 

more: here 

 

Polish Royal Opera

 

architect:
ANALOG, Szczecin
Piotr Śmierzewski, Michał Czeszejko, Rafał Taracha
project team:
Mateusz Modzelewski, Stanisław Czujkowski, Michał Mirosławski, Zuzanna Zdanowicz, Jakub Manyś 
room acustic: 
Muller-BBM, Berlin
status:
competition entry, 1st stage

 

 

more about the project: here

POK

Polish Royal Opera
location: Warszawa
project: 2023, competition entry

 

W przeciwieństwie do wielu krajów, Polska nie posiada budynków operowych z początkowych czasów tworzenia się tego typu architektonicznego. W szczytowym momencie powstawania oper w Europie, w drugiej połowie XVIII wieku, kiedy powstawało najwięcej tego typu obiektów, Polska znajdowała się w okresie rozbiorowym. Kolejny, XIX wiek, przyniósł zupełnie nowe priorytety w świadomości zbiorowej społeczeństwa, w której niewiele było miejsca na realizowanie tego typu obiektów.

Obiekt przyszłej Polskiej Opery Królewskiej zlokalizowany będzie w jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w Polsce. Park Łazienkowski to nie tylko spektakularna przestrzeń ogrodowa ale także miejsce nasycone symboliką przerwanej przez rozbiory Polski historii.

Budynek POK umieszczono na osi Parku Łazienkowskiego, której najważniejszym elementem jest zaprojektowany przez Dominika Merliniego Pałac na Wodzie. Główne wejście do budynku zlokalizowano od strony Osi Stanisławowskiej a wejście dla personelu i artystów od strony Pałacu na Wodzie, łącząc ze sobą przestrzennie obie elewacje “tylne”. Podjazd dla gości, dojazd do parkingu podziemnego oraz dojazd do rampy rozładowczej zaprojektowano od strony wschodniej. Podjazd dla widzów realizowany będzie od strony bocznej co pozwoli na bezkonfliktowe dojście do budynku bez krzyżowania się dróg samochodowych i pieszych. 

Koncepcja architektoniczna siedziby POK nawiązuje do przerwanej pod koniec VXIII wieku historii Polski. Porzucona w czasach zaborów, niedoceniana w czasach PRL-u Oś Stanisławowska wymaga dopisania swojej historii do końca. Lokalizacja Opery w tym miejscu powinna być wykorzystana jako pierwszy element naprawy tego miejsca i dokończenia zapoczątkowanej przed wiekami wizji tego fragmentu Warszawy i Polski.

Trapezowa forma obiektu wpisuje się w Projekt rozplanowania rezydencji ujazdowskiej za czasów Stanisława Augusta, tzw. plan z Jabłonny z około 1766 roku. Intensywnie zadrzewiona działka w kształcie trapezu posiadać miała zgodnie z planem tzw. gabinet ogrodowy. Do tego schematu przestrzennego nawiązuje projekt budynku POK ze swoją Salą Operową.

W związku z istniejącymi relacjami przestrzennymi proporcje fasady dla artystów nawiązują do proporcji Pałacu na Wodzie, a dzięki trapezowej formie, położona również na głównej osi, elewacja frontowa została poszerzona tworząc właściwą hierarchię wejść.

Główne wejście do budynku dla widzów zlokalizowano od strony kanału królewskiego, od strony północnej (Oś Stanisławowska), na głównej osi Łazienek. Na tej samej osi, od strony południowej umieszczono wejście dla artystów i pracowników.

Ze względu na maksymalną dopuszczalną wysokość budynku, Scenę wraz z kieszeniami i głównym magazynem dekoracji zlokalizowano na poziomie 3.50 poniżej poziomu parteru. Transport materiałów scenicznych na ten poziom zapewniono poprzez opuszczany podest dla samochodów dostawczych, który umożliwia wyładunek dekoracji bezpośrednio na poziomie magazynu i sceny. Rozwiązanie takie, pomimo stosunkowo wysokich kosztów budowy, jest najbardziej optymalnym sposobem na przemieszczanie się dekoracji wewnątrz budynku w przypadku gdy scena musi być zlokalizowana na poziomie innym niż poziom terenu.

Garderoby dla artystów wraz z poczekalnią przed sceną oraz pomieszczenia charakteryzatorów zlokalizowano pod holem głównym, na poziomie Sceny i magazynu dekoracji. Takie rozwiązanie pozwala na sprawne współdziałanie całego zespołu przy realizacji przedstawienia operowego. Dyskretne schody zapewniają łączność holu wejściowego z przestrzenią dla artystów.

SALA OPEROWA POK jest współczesną interpretacją XVIII wiecznych sal operowych, które w większości budowane były w tamtym czasie na wzór włoski. (San Carlo, La Scala, La Fenice itp). Gdyby nie przerwana rozbiorami historia Polski, to pewnie właśnie taką salę opery królewskiej mielibyśmy zbudowaną w Parku Łazienkowskim Stanisława Augusta. W projekcie POK włoski typ sali operowej był punktem wyjścia do kształtowania tego najważniejszego w budynku wnętrza.

Ograniczenia sal włoskich pod względem widoczności i słyszalności zostały wyeliminowane między innymi poprzez likwidację drugiego rzędu lóż i ścian oddzielających poszczególne loże (zgodnie z reformą teatralną Schinkla). Widownia posiada 398 miejsc z czego 4 miejsca dla niepełnosprawnych i 324 zlokalizowano na idealnej pod względem widoczności i akustycznym amteatralnej widowni (reforma teatralna Wagnera). Kolejne 40 miejsc znajduje się w lożach (w tym także loża VIP) na przeciwko sceny. Loże boczne zawierają dodatkowych 30 miejsc. Miejsca te zapewniają dobrą widoczność orkiestry umieszczonej w fosie a także solistów występujących na proscenium. W przypadku zamknięcia sceny i fosy dla orkiestry miejsca w lożach bocznych stają się pełnowartościowymi miejscami do odsłuchu muzyki orkiestry barokowej występującej na powiększonym proscenium.

Dojście widzów do parkietu widowni (328 miejsc) zapewniono z poziomu parteru w pobliżu wejścia głównego do budynku, a do pozostałych miejsc zlokalizowanych w “lożach” z kondygnacji wyższych.

Na poziomie 3.10 nad wejściem do budynku, zaprojektowano przestronne foyer z bufetem działającym zarówno w czasie przedstawień operowych jak i w godzinach zamknięcia sceny. Zaplecze bufetu znajduje się obok szatni. Dobrze widoczne od wnętrza i zewnętrza, umieszczone na podwyższeniu Foyer staje się w przerwach spektakli “sceną”, na której występują nie aktorzy a publiczność. 

Pomieszczenia prób umieszczono na poziomie ponad kieszeniami tylnymi i bocznymi zapewniając odpowiednią izolację akustyczną pomiędzy sceną a salami ćwiczeń. Główna sala prób, wykorzystywana także jako sala kameralna, dostępna będzie zarówno z holu głównego opery jaki i z foyer dla artystów, co zapewni jej odrębność i możliwość swobodnego wykorzystywania niezależnie od Sali Operowej.

 

architect:
ANALOG, Szczecin 
Piotr Śmierzewski, Michał Czeszejko, Rafał Taracha
project team:
Mateusz Modzelewski, Stanisław Czujkowski, Michał Mirosławski, Zuzanna Zdanowicz, Jakub Manyś 
room acustic: 
Muller-BBM, Berlin
status: 
competition enntry

 

A12

Single Family House
location: Wartin, Brandenburg
project: 2023-25
realisation: 2023-25 

 

 

The project starts with the existing object. Rather than tearing the building down, the architects decided to renovate the almost 100-year-old structure, move into the house and go through the process of standing repair. 

 

25.12.2023

 

 

11.11.2023 

The process of repair started with removing all unnecessary layers. 

 

09.05.2023

 

A11

Single Family House
location: Great Kolobrzeg Area
project: 2023
realisation: 2024-25 

 

architect:
ANALOG, Koszalin, Szczecin

project architect:
Stanislaw Czujkowski
status:
concept design

A10

Single Family House
location: Wałbrzych Area
project: 2023
realisation: 2024-26

 

architect:
ANALOG 
partners:
Piotr Smierzewski, Michal Czeszejko, Rafal Taracha

project architect:
Michal Czeszejko
status:
building permit design

 

 

A10

Beautiful site for the new “A” Project.  

 

 

more coming soon

 

WL-CR 

The latest photos of the construction site of Revitalisation Center in Wloclawek 

 

 

 

more about the project: here 

 

Lecture in Opole

FEST 30 – Piotr Smierzewski’s lecture at TU Opole 

 

 

foto: J. Oglęcki (Sarp Opole) 

 

A11

Beautiful site in Great Kolobrzeg Area for the new “A” Project.  

 

 

A11

The site for the next “A” Project in Great Kolobrzeg Area 

 

 

Lecture in Rzeszów

Architecture Evening with Piotr Smierzewski organized by ARCH_event. Many thanks to all for coming to the lecture. 

 

ST-TBS

location: Stargard
project: 2022-23, Competition, 1st Prize  

 

Mieszkania społeczne to szansa na wprowadzenie nowej jakości do powstającej aktualnie w Polsce architektury mieszkaniowej. Zdominowana, przez nastawionych często przede wszystkim na zysk deweloperów, nie odzwierciedla ona współczesnych potrzeb mieszkaniowych. 


Schwarzplan – Część studialna projektu, który sankcjonuje i porządkuje istniejące ogródki działkowe

Studialna część pracy porządkuje obszar opracowania pomiędzy ulicami Spokojną, Różaną, Władysława Broniewskiego i powstającym osiedlem Giżynek. Proponowanym sercem obszaru mają być ogrody działkowe – są one jednym z trzech kluczowych rezerwuarów zieleni w najbliższym sąsiedztwie wraz z Parkiem Stefana Batorego i Starym Cmentarzem. 


Model – Część studialna projektu 

Obszar przyszłego Osiedla Forsycji to położony na obrzeżach miasta teren o zróżnicowanej zabudowie. Trójkątna działka znajduje się na styku trzech różnych kierunków urbanistycznych: pierwszego tworzonego przez zabudowę jednorodzinną, drugiego związanego z terenami fabrycznymi oraz bliskiej im nowo powstałej zabudowy wielorodzinnej i trzeciego, który wprowadzi w przyszłości zabudowa osiedla Giżynek. Projekt świadomie nawiązuje do tych zastanych w terenie skomplikowanych relacji przestrzennych. 

Kwartały/Kamienie – Wariant B (mieszkania narożne i dwustronne)

Kwartały/Kamienie – Wariant D (mieszkania narożne i jednostronne)

Koncepcja przestrzenna zakłada budowę trzech luźno skomponowanych kwartałów, oddzielonych od siebie wolną od pojazdów przestrzenią wspólną. Zróżnicowane kolorystycznie kwartały zbudowane zostały wokół wyniesionego na ok. 1 metr zadrzewionego, zielonego dziedzińca. Wprowadzenie podwyższenia oraz zróżnicowany charakter elewacji zewnętrznych i wewnętrznych mają za zadanie wydzielenie prywatności części wspólnych nie za pomocą ogrodzeń, lecz miękkich interwencji. Projekt zieleni wewnątrz kwartałów zakłada odtworzenie naturalnego krajobrazu. Ruch samochodowy i parkingi przeniesiono na obrzeże projektowanego terenu, a zaprojektowana zieleń ma zachęcać mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na wolnym powietrzu, co sprzyjać ma sąsiedzkiej integracji. 


Kamień B – Sposób organizowania przestrzeni mieszkalnej wokół dziedzińca – Kondygnacja powtarzalna

Proporcje budynków i sposób ułożenia nowych kwartałów próbują podjąć dialog przestrzenny z istniejącymi wokół budynkami mieszkalnymi. Nie premiują jednego wybranego kierunku, starają się współgrać z całym skomplikowanym otoczeniem. Powierzchnie utwardzone zaprojektowano z materiałów mineralnych, zapewniających nie tylko dobrą wytrzymałość, ale też przenikalność wód opadowych. 

W projekcie zrezygnowano z lokalizacji miejsc postojowych w garażach podziemnych. Wszystkie miejsca postojowe zlokalizowano na terenie wzdłuż drogi wewnętrznej. Do wejść do budynków zapewniono okazjonalny, kontrolowany podjazd. Tym samym wnętrze osiedla jest strefą wolną od ruchu kołowego, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców. 


Zielone wnętrze kwartału z “otwartymi” balkonami 

Przestrzenie komercyjne zlokalizowano w parterach najdłuższych budynków, które przylegają do niewielkich wewnętrznych skwerów. Tu swoje miejsce mogą znaleźć  zarówno niewielkie punkty usługowe (kawiarnia, sklepik, punkt naprawy i mycia rowerów, etc.), jak również większe lokale o powierzchni ok. 200 m2.  

Wejścia do budynków zlokalizowano od strony ścian szczytowych, z wnęki, bez konieczności montowania dodatkowych zadaszeń. Na kondygnacjach powyżej parteru zaprojektowano ze względów akustycznych możliwość wydzielenia klatki schodowej. Pomiędzy schodami a pokojami mieszkalnymi zaprojektowano strefę pomieszczeń pomocniczych (łazienki, komórki lokatorskie, kanały i piony instalacyjne), która zapewnia właściwy komfort akustyczny mieszkań. 


strefa wejściowa do budynku

Projektując PRZESTRZEŃ MIESZKALNĄ zrezygnowano z funkcjonalistycznego podziału mieszkania na dostępne z korytarza, zhierarchizowane pomieszczenia, takie jak pokój dzienny, sypialnia, pokój dziecka. Zamiast tego zaproponowano centralną przestrzeń w postaci kuchni i jadalni oraz znajdujących się po jej obu stronach, dwóch równoważnych pokoi. Taka dyspozycja przestrzenna daje mieszkańcom możliwość wyboru sposobu zamieszkiwania poszczególnych pomieszczeń. Część kuchenną i jadalną usunięto z pokoju dziennego, dzięki czemu można było zredukować jego wielkość oraz zapewnić niezbędną prywatność w przypadku używania tej przestrzeni do spania. Dostęp do kuchni i jadalni możliwy jest zawsze bez zakłócania spokoju ludzi przebywających w pozostałych pomieszczeniach. 


Alternatywne wykorzystanie przestrzeni mieszkalnej wokół centralnej kuchni

Pomieszczenie, które w projekcie nazwano jadalnią, zlokalizowane w wykuszu, może przybrać również inne funkcje: może stać się przestrzenią do wypoczynku lub pokojem do nauki i pracy z wygodnym biurkiem i przyjemnym widokiem wokół. Wykusz jest dla domu latarnią, zbieraczem światła. Zapewnia lepsze przewietrzanie lokali jednostronnych. Do każdego mieszkania przynależy prywatna przestrzeń zewnętrzna, dostępna poprzez “werandę” zlokalizowaną naprzeciwko wejścia do mieszkania.  

Przykładowe aranżacje przestrzeni mieszkalnej 

Dzięki rezygnacji z garaży podziemnych projekt redukuje powierzchnię zabudowy do minimum i maksymalizuje powierzchnie biologicznie czynne. Zakłada się retencję wody na zielonych dachach oraz budowę zbiorników retencyjnych wykorzystywanych do podlewania terenów zielonych. Budki dla ptaków, domki dla owadów pożytecznych oraz łąki kwietne dadzą schronienie dla zwierząt, zapewniają pokarm dla owadów a także poprawią mikroklimat osiedla.  Nowe nasadzenia wykonane będą zgodnie z zasadą bioróżnorodności. 


Przestrzeń mieszkalna z centralnie zlokalizowaną kuchnią 

“Zachodniopomorskie spółki są prekursorami nie tylko w zakresie zarządzania. Inwestycje realizowane zarówno w Szczecinie, jak i w Stargardzie zwracają uwagę architekturą wpisującą się w kontekst urbanistyczny, wysokiej jakości materiałami wykończeniowymi i dobrze zaplanowanymi przestrzeniami wspólnymi. Przyzwoite place zabaw i przyjazne tereny zieleni z odpowiednią liczbą wygodnych ławek, których wciąż na próżno szukać w wielu realizacjach deweloperskich w 2021 roku, w projektach zachodniopomorskich TBS-ów  przełomu wieków były już standardem”. (Autoportret, Kwestia Mieszkaniowa, Nr 72, 1-2021, Str. 46) 

Te słowa opublikowane niedawno w opiniotwórczym czasopiśmie zobowiązują do kontynuacji dobrych zachodniopomorskich wzorców takich jak projekty TBS przy ulicy Kleeberga, Łuczniczej, Osiedla Pod Klonami w Szczecinie. Do tych dobrych wzorów należą także realizacje ze Stargardu zlokalizowane przy ulicy Śniadeckiego. Osiedle Forsycji przy ulicy Heleny Żybułtowskiej to szansa na podsumowanie 25 lat działalności TBS w regionie w postaci projektu, który czerpiąc z olbrzymiego doświadczenia z przeszłości wyznaczy cele na przyszłość.

 

architect:
ANALOG, Szczecin 
Piotr Śmierzewski, Michał Czeszejko, Rafał Taracha
project team:
Mateusz Modzelewski, Stanisław Czujkowski, Michał Mirosławski, Zuzanna Zdanowicz, Jakub Manyś 

 

 

1st Prize in the competition for the TBS Housing in Stargard. 

 

architect:
ANALOG, Szczecin 
Piotr Smierzewski, Michał Czeszejko, Rafał Taracha
project team:
Mateusz Modzelewski, Stanisław Czujkowski, Michał Mirosławski, Zuzanna Zdanowicz, Jakub Manyś 

 

 

Model – Część studialna projektu

 

Kwartały/Kamienie – Wariant B (mieszkania narożne i dwustronne w środkowej części budynku)

 

Kwartały/Kamienie – Wariant D (mieszkania narożne i jednostronne)

 

Sposób organizowania przestrzeni mieszkalnej wokół dziedzińca – Kondygnacja powtarzalna (mieszkania narożne i dwustronne w środkowej części budynku)

 

Zielone wnętrze kwartału

 

Otwarta elewacja budynków od strony wnętrza kwartału

 

Kuchnia jako centralna część mieszkania i dwa równoważne pomieszczenia mieszkalne po bokach

 

more about the project: here 

 

A12 

The condition of the House A12 before the intervention. The process of repair will start with removing all unnecessary layers. 

 

 

DA-NAD

 

Residential Area
location: Great Koszalin Area
project: 2023 

 

 

 

architect: 
ANALOG
partners:

Piotr Smierzewski,  Michał Czeszejko-Sochacki, Rafał Taracha 

project architect: 
Stanislaw Czujkowski 
status: 
concept design

 

Lecture at TU Krakow 

 

Guest critic and lecture by Piotr Smierzewski from ANALOG about SFH Projects  for the students od TU Krakow (Politechnika Krakowska). 

 

 

fot. O. Smierzewska, J. Dziadek 

 

Flashback: CINiBA

Architectural walk  through the Academic Library with SARP Olsztyn. 

 

more about the project: here 

 

MOL

 

The Museum of Leszno
location: Leszno
project: 2022, Competition entry

 

 

architect: 
ANALOG, Szczecin 
partners:
Piotr Smierzewski,  Michał Czeszejko-Sochacki (Partner in Charge), Rafał Taracha

competition team: 
Stanisław Czujkowski, Mateusz Modzelewski,  Zuzanna Zdanowicz, Michał Mirosławski, Jakub Manyś

status:
concept design

 

 

 

Competition Entry for the Museum in Leszno

 

architect:
ANALOG, Szczecin 
project team:
Stanisław Czujkowski, Mateusz Modzelewski, Rafał Taracha, Kamila Buczkowska, Igor Klyus, Michał Mirosławski, Szymon Pawelczuk 

 

more about the project: here 

Jak wypełnić pustkę po Ronecie. O kulturze konkursowej w Polsce. 

Interview with Michał Czeszejko from ANALOG along with Agnieszka Lewandowska and Maciej Kowalczyk (Archikonkurs) with Wojciech Mazan i Bartłomiej Poteralski from Rzut about competition culture in Poland. 

 

Spotykamy się dokładnie dwa lata po tym, kiedy na portalu ronet.pl, publikującym wyniki konkursów architektonicznych, pojawiła się wiadomość, że z dniem 31 grudnia 2020 zakończył on swoją działalność. Przypuszczamy, że nie rozmawialibyśmy dzisiaj, gdyby to się nie wydarzyło. Dla wielu młodych architektów i architektek Ronet był bez wątpienia uchylonymi drzwiami, przez które podczas studiów mieliśmy wgląd w polską scenę architektoniczną. Jego okres działalności zahaczył także o lata sprzed naszej praktyki, co pozwalało odtwarzać drogę rozwoju polskich biur oraz śledzić ich projekty od konkursu po realizację. Teraz, po dwóch latach pustki, powstał kalendarz Koergo i otwiera się portal Archikonkurs. Czy moglibyście opowiedzieć o tych inicjatywach?

Michał Czeszejko:
Kalendarz istnieje od roku, a jego celem jest informowanie o aktualnych konkursach. Koergo powstało w wyniku mojego zainteresowania konkursami w Polsce z racji tego, że sam wcześniej brałem w nich udział. Jest projektem hobbystycznym, aktualizowanym w miarę regularnie na tyle, na ile pozwoli wolny czas. Dzięki niemu wiem co się w projektuje w kraju i mam nadzieję, że jest to narzędzie przydatne nie tylko mi, lecz także całemu środowisku.

Maciej Kowalczyk:
Zanim zniknął Ronet, przyglądałem się zagranicznym portalom takim jak np. Competition Online [przyp. red. portal publikujący konkursy i ich wyniki z krajów niemieckojęzycznych]. Ronet właściwie nie był poświęcony tylko konkursom. Były tam przepisy, prywatne fotografie czy oferty pracy. Funkcjonował od początku lat dwutysięcznych i spełniał swoją rolę, więc na pewno jakiś brak po jego wygaśnięciu się pojawił. Myśleliśmy jednak już wcześniej, żeby zrobić to inaczej.
Nasze zainteresowanie konkursami wynika przede wszystkim z faktu, że jesteśmy architektami. W wielu mieliśmy okazję uczestniczyć i wciąż to robimy prowadząc biuro projektowe [przyp. red. 22Architekci]. Drugim powodem jest zaangażowanie w struktury Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich (OW SARP). Działamy tam w Kolegium Sędziów Konkursowych, którego jestem w obecnej kadencji przewodniczącym. Dodatkowo z ramienia SARP-u uczestniczę w grupie roboczej Rady Architektów Europy ACE. Jest to instytucja przy Komisji Europejskiej, która zajmuje się m.in. lobbingiem na rzecz szeroko pojętej jakości w zamówieniach publicznych, co dotyczy konkursów architektonicznych i przetargów. Okazuje się, że na poziomie europejskim wszyscy mamy bardzo podobne problemy, ale jesteśmy na różnych etapach w tym, co Niemcy nazywają Wettbewerbskultur, czyli kulturą konkursów architektonicznych.

….
W obu przypadkach tym, co was napędza jest chęć działania i wpłynięcia na środowisko. Ronet był w tym względzie prekursorem. Z naszych ustaleń wynika, że strona powstała w 2001 r., a pierwsze konkursy zaczęto publikować w okolicach 2003-2004 roku. Mamy więc praktycznie informacje z 20 lat, które razem z zamknięciem portalu przepadły. Czy kontaktowaliście się z panem Zbigniewem Filipkiem, właścicielem strony, żeby spróbować przejąć bazę archiwalnych konkursów, której odtworzenie będzie bardzo trudne?

M.C.: Przyznam, że mam dość ograniczoną wiedzę na temat tego jak funkcjonował Ronet. Zdarzyło mi się przeglądać prace konkursowe a raz, po otrzymaniu nagrody, wysłałem projekt do publikacji. Dla mnie kalendarz Koergo jest bardziej ukierunkowanym, pragmatycznym narzędziem, które działa w małej skali i rozwiązuje kilka dość precyzyjnych problemów. Zasadniczym jest ten, że nie ma centralnej bazy konkursów, z której można się po prostu dowiedzieć o ich podstawowych parametrach. To jest ta kwestia, o której wspominał wcześniej Maciej. Gdy rozpoczynałem rok temu działalność, nie było podobnego medium na polskim rynku.

Agnieszka Lewandowska: Prowadzimy archiwizację polskiej twórczości architektonicznej, która jest bezcenna. Najstarszy konkurs, do którego do tej pory dotarliśmy przy budowaniu bazy, jest z 2016 roku. Naszym celem jest również archiwizacja konkursów dwudziestowiecznych. Będzie to ogromnym przedsięwzięciem, bo leżą one gdzieś bardzo głęboko w archiwach. Naszym planem jest, aby je wszystkie udostępnić online.
Będąc na studiach korzystaliśmy z Ronetu przy projektowaniu, to była niezwykła baza wiedzy. Jak mamy zaprojektować szkołę? Wchodzimy na Ronet i patrzymy, jak robią to inni. Kiedy nie było dostępu do pewnych książek czy publikacji, ten portal był bezcenny. I właśnie to straciliśmy.
Macie rację, że największym problemem jest obecnie to, że wyniki czy ogłoszenia o konkursach są w tym momencie porozrzucane po Internecie. Naszym celem jest stworzenie portalu poświęconego wyłącznie konkursom.

M.K.: Kiedy dowiedziałem się o tym, że Ronet się zamyka, zadzwoniłem do pana Filipka. Ale niestety nie był zainteresowany tym, żeby swoją bazę danych przekazywać. Jest to 20 lat wiedzy, która znika, ale mamy nadzieję, że nie bezpowrotnie. Później, według naszej analizy prawnej, okazało się, że nie moglibyśmy jednak wykorzystać archiwum Ronetu.

Nie wiemy do końca, jaka była jego motywacja do prowadzenia portalu. A może my w jakimś stopniu postracjonalizujemy to, czym Ronet był? Może miał być stroną, która publikowała zdjęcia kolegów i koleżanek z wyjazdów wakacyjnych i przy okazji ogłaszała konkursy. Mamy znajomych, którzy w momencie pojawienia się informacji, że portal ma zniknąć, postanowili sami zapisać sobie wszystkie plansze. Takie ruchy wyłącznie podkreślają istotę problemu archiwizacji danych i otwartego dostępu (lub jego braku) do nich. W kontekście Waszych inicjatyw, istotnym wydaje się problem grodzenia wiedzy. Z jednej strony Archikonkurs chce stworzyć pełne archiwum, które będzie sięgało aż do początku dwudziestego wieku. Z drugiej strony Koergo publikuje konkursy, które dobierane są subiektywnie.

M.C.: Zasada jest prosta: skupiam się na architektonicznych konkursach realizacyjnych w Polsce, bo one mają największy wpływ na to, co się dzieje wokół nas. Publikuję również konkursy urbanistyczne, gdzie formą realizacji jest np. napisanie planu miejscowego. Konkursów wszelkiego typu jest tak dużo, że informowanie o nich byłoby pracą na cały etat. Z czegoś trzeba zrezygnować. Pierwsze do odsiania są konkursy ideowe, na które trzeba wpłacić sto dolarów wstępnego, w których w Jury zasiadają architektoniczni celebryci. Są one moim zdaniem dość karykaturalne i raczej nie służą naszej branży. Przyzwyczajają do tego, że praca architektów jest darmowa i oderwana od rzeczywistości. Jeżeli konkurs jest realizacyjny, to w zasadzie wystarczy. Nie odrzucam nawet tych z rażąco niską pulą nagród, choć mam tutaj duży dylemat. Wypisuję wtedy podstawowe parametry a decyzję o wzięciu udziału w konkursie pozostawiam zainteresowanym. Przyjmuję pozycję informatora.

Jak wyszukujesz konkursy, które potem pokazujesz w kalendarzu?

M.C.: W bardzo prosty sposób – przy pomocy wyszukiwarki internetowej, kilku adresów stron z publicznymi zamówieniami oraz portali branżowych, które przeglądam raz w tygodniu. Dodatkowo śledzę strony lokalnych oddziałów SARP, gdyż konkursy ogłaszane przez Stowarzyszenie stanowią około 60-75% wszystkich w Polsce.

….
Czy dostęp do bazy Archikonkursu będzie otwarty i bezpłatny?

A.L.: Archiwum i bazy aktualnych konkursów będą całkowicie otwarte i bezpłatne. Wprowadziliśmy możliwość założenia konta na naszej stronie. Odbiorcy daje to możliwość zapisywania ulubionych prac czy otrzymywania newslettera z informacjami o konkursach. Pozwala to również na kontakt i komunikację z użytkownikami strony oraz pomoże nam nasz portal rozwijać. Logowanie będzie potrzebne wyłącznie, aby mieć dostęp do plansz konkursowych.
Udostępnianie tej wiedzy jest kluczowe. Są konkursy w małych gminach publikowane wyłącznie w Biuletynie Informacji Publicznej, które docierają do niewielu architektów. Ostatecznie nierzadko złożona zostaje jedna albo dwie prace, co jest ogromną stratą dla środowiska i dla instytucji, która konkurs organizuje. W swoim serwisie wprowadziliśmy usługę Archialert, która wysyła maila do użytkownika w momencie, kiedy pojawia się nowy konkurs. Pozwoli to na szerokie udostępnienie informacji.

Czy jest szansa, żeby pójść krok dalej niż Ronet i publikacje wyników połączyć z udostępnieniem raportu z obrad sądu konkursowego, który w sposób przejrzysty (to znaczy przedstawiający krok po kroku proces decyzyjny) uzasadnia wyniki?

A.L.: Na podstronie konkursu archiwalnego publikujemy podstawowe informacje, takie jak lokalizacja, organizator, najważniejsze daty, członkowie jury konkursowego oraz krótki opis zadania konkursowego. Dodatkowo, ile pracowni było zgłoszonych i ile prac wpłynęło (jeśli takie informacje są dostępne). Przy nagrodzonych pracach pojawiają się opinie jury, więc w jakimś stopniu informacje z raportu przedstawiamy, przy czym nie publikujemy pełnego dokumentu.

….
Dużo tych spraw wraca do braku dobrze ugruntowanej kultury konkursowej. Jakie widzicie największe problemy procesu konkursowego w Polsce? Co jest dla Was jako potencjalnych uczestników, czerwoną flagą, żeby nie brać udziału w danym postępowaniu?

M.C.: Są to ewidentnie aspekty finansowe zabezpieczenie projektanta w całym procesie: budżet, nagrody i brak gwarancji realizacji. Chciałbym też, żeby cały proces był bardziej przejrzysty, żeby na końcu uczestnik też coś z tego miał, nawet jeżeli nie wygra. Żeby wiedział, co może zrobić lepiej. Problem, który widzę z perspektywy swojej inicjatywy, jest niedbałe przygotowanie konkursu przez organizatorów, na przykład brak plików cyfrowych czy też zdjęć z terenu inwestycji. Aspekty organizacyjne są tak naprawdę przerzucane na uczestników. Świetnie, że przywołujemy też przykłady zagraniczne. W Polsce brakuje mi systemu, który jest np. Niemczech, gdzie w części konkursów może brać ograniczona liczba biur architektonicznych, co wiąże się z gwarantowaną rekompensatą. Dzięki temu unikniemy postępowań, w których w pływa ponad sto projektów. Chyba nie muszę mówić, dlaczego jest to niekorzystne.

M.K.: Zgadzam się, największą bolączką konkursów jest etap przygotowania. Często nie jest on przez organizatora odrobiony. To kwestia analizy chłonności terenu, kosztorysu inwestycji czy założenia realnego budżetu na prace projektowe. Druga rzecz, o której Michał wspomniał, to nagrody. W Oddziale Warszawskim SARP przygotowujemy dokument z wytycznymi dla organizatorów, który proponowałby sposób kalkulacji wysokości nagród, tak aby środki otrzymane za wyróżnienie mogły pokryć koszty przygotowania pracy.

….
Na zakończenie rozmowy powiedzcie jaka byłaby wymarzona przez was forma konkursowa?

M.K.: Przed wszystkim dobrze przygotowana wcześniej przez organizatora, a więc taka, gdzie wykonano wszystkie te działania, o których mówiliśmy. Jeśli chodzi o samą formułę, jest to konkurs dwuetapowy poprzedzony na wzór niemiecki tak zwanym kolokwium, gdzie organizator przedstawia jeszcze raz ustnie, to co jest zapisane w regulaminie i odpowiada na pytania zainteresowanych. Często jest to połączone z wizją lokalną. Pierwszy etap powinien być też ograniczony do niezbędnego minimum. Ostatecznie, po drugim etapie, oczywiście oprócz nagród, należałoby przewidzieć zwrot finansowy, pokrywający koszt przygotowania prac. To zapewniłoby sukces organizatorom, ale i poczucie fair play uczestnikom.
M.C.: Chciałbym wyrazić wdzięczność osobom, które już dzisiaj działają przy organizacji konkursów i pracują na rzecz poprawy standardów. Wasze starania realnie wpływają na jakość przestrzeni wokół nas. Jednocześnie widzę siedem aspektów które moim zdaniem zbliżyłyby nas do ideału. Po pierwsze, konkursów powinno być więcej. Musimy wypracować szeroką argumentację, dlaczego ten demokratyczny proces jest lepszy od przetargu. Po drugie, projekt wygrywający w konkursie powinien być realizowany. W innym przypadku kolektywny wkład środowiska architektonicznego jest marnowany. Po trzecie, zakładany budżet inwestycji powinien być realny. Częstą praktyką jest zaniżanie przez zamawiającego kosztu realizacji, a w konsekwencji wynagrodzenia projektantów. Po czwarte, okres zadawania pytań do regulaminu powinien być ograniczony. Niedopuszczalne jest to, że na kilka tygodni przed oddaniem pojawia się odpowiedź, która diametralnie zmienia założenia projektowe. Po piąte, liczba uczestników powinna być do pewnego stopnia kontrolowana. Konkursy, w których przychodzi sto prac noszą znamiona loterii i marnują zbyt dużo wysiłku środowiska. Po szóste, wszystkie nagrodzone prace powinny być publikowane wraz z rzetelnym komentarzem sądu konkursowego. Budowanie racjonalnej argumentacji, która jest częścią dojrzałej debaty architektonicznej powinno być standardem. Po siódme, wszystkie nagrodzone prace powinny być publikowane kompletne, łącznie z opisem, i archiwizowane, oczywiście z poszanowaniem praw autorskich. Dostęp otwarty do takich zasobów pozytywnie wpłynąłby na poziom kultury architektonicznej.

… 

 

fot. Milad Fakurian z Unsplash 

 

more: here 

 

 

 

 

New Partners

Rafał Taracha i Michał Czeszejko, two of Analog’s Team member became today our partners. Congratulation! 

more about Analog’s Partners: here 

 

SO-TZ

 

The first schemes for the new look of the Classic Scene in Teatr Zaglebia in Sosnowiec. 

 

Arch with Kids – II

The second edition of “Arch with Kids” event that take place in Analog’s studio each year. 

 

 

Lecture in Krakow

The Masters of Architecture  Series with Piotr Smierzewski organized by Sarp Krakow. Many thanks to all for coming to the lecture. 

 

 

 

BO45

Building Permit for the Residential Building in Koszalin. 

 

more about the project: here 

ANALOG INDEX 2022

 

Lecture in Szczecin

 

Lecture in Katowice

Architecture Evening with Piotr Smierzewski organized by ARCH_event. Many thanks to all for coming to the lecture. 

The Youth 

 

The latest issue of quarterly RZUT dedicated to the last WESTIVAL which took place in Szczecin in may this year.  With the interview with its curator Piotr Smierzewski. 

 

 

Lecture in Poznan

 

16-21 

Lecture in Poznan by Piotr Smierzewski about Analog’s projects from 2016-2021 

 

 

 

ZI-DP 

 

The latest photos of the construction site of the Zieleniewo residential area. 

 

 

more about the project: here 

 

K3M 

 

The latest photos of the construction site of K3M

 

 

more about the project: here 

 

SZ-KM 

location: Szczecin
project: 2022-23
realisation: 2023-25 

 

 

architect: 
ANALOG
partners:
Piotr Smierzewski (Partner in Charge), Michał Czeszejko, Rafał Taracha

project team: 
Mateusz Modzelewski, Michał Mirosławski, Stanisław Czujkowski 
status: 
building permit design 

 

 

 

GA-AP

Residential Area 
location: Great Koszalin Area 
project: 2022 

 

 

architect: 
ANALOG
partners:

Piotr Smierzewski,  Michał Czeszejko-Sochacki, Rafał Taracha (Partner in Charge)

project team: 
Rafal Taracha (project manager), Stanislaw Czujkowski 
status: 
concept design 

 

Lights on Tour 

Piotr Smierzewski’s lecture on Lights on Tour in Warsaw. 

foto: Zumtobel Group 

A8

The concept model for the A8 project

 

 

 

FPZ

Building Permit for the Master Plan of Factory Full of Life in Dabrowa Gornicza. 

 

more about the project: here 

 

SO-TZ

The beginning of the Zaglebie Theater project in Sosnowiec. 

 

more about the project: here 

Exlibris

The exhibition dedicated to the new polish libraries organized by SARP Koszalin. Among the selected library projects there is also the Academic Library in Katowice (CINiBA). The exhibition is located in the Municipal Public Library in Koszalin and will run until August 31st. 

 

 

more about the Academic Library in Katowice: here

CR

The latest photos from the construction site of CR in Wloclawek. 

 

 

more about the project: here 

Gropius nie miał racji 

The Interview with Piotr Smierzewski about last edition of Westival and the new generation of polish architects. 

 

 

 

K3M 

 

 

more about the project: here 

 

 

Lecture in Gdansk

Architecture Evening with Piotr Smierzewski organized by ARCH_event. Many thanks to all for coming to the lecture. 

 

 

WESTIVAL 14 

Opening Ceremony of the 14th edition of Westival 

 

Szczeciński Westival to jedna z dłużej istniejących imprez architektonicznych w kraju. Tegoroczna edycja PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ ARCHITEKTURY, NA KTÓRĄ CZEKAM to już czternasta odsłona wydarzenia organizowanego przez szczeciński oddział SARP, na które składają się dyskusje, wykłady i wystawy.

Tym razem wszystkie działania skupiły się wokół najmłodszej polskiej architektury. Obecny kurator Westiwalu, Piotr Śmierzewski, uważa, że jednym z głównych kanałów łączących współczesną polską architekturę ze światem są obecni trzydziestolatkowie. To najmłodszemu pokoleniu polskich architektek i architektów będziemy się przyglądać podczas tego wydarzenia. Dyskusje i wystawa, którą zobaczymy mają dać nam odpowiedź na pytanie czy jest to grupa ludzi, których łączą podobne doświadczenia, którzy pracują w podobny sposób i podobnie patrzą na rzeczywistość oraz, być może, dzielą podobne wartości.

Wystawa MŁODA POLSKA to wynik miesięcy wspólnej pracy. Sama jej koncepcja i proces tworzenia przedstawia już odrębność pokolenia, któremu się przyglądamy. Zobaczymy prace kilkunastu subiektywnie wybranych pracowni. Przyjrzymy się procesowi twórczemu młodych polskich architektów. Obejrzymy szkice, ilustracje, obrazy i modele. Zespoły, które zostały zaproszone do tego przedsięwzięcia to PROLOG, Miastopracownia, Trzupki, K3xMore, UGO, Rzut, Pracownia Architektury Krajobrazu Marta Tomasiak, P2PA, Aleksander Wadas Studio, JEJU Studio, AA-Collective. O spójność estetyczną i merytoryczną wystawy, zadbała Rada Programowa, w skład której weszły grupa architektoniczna PROLOG i kwartalnik Rzut. Ostatnim takim podsumowaniem stanu młodej polskiej architektury była wystawa AWANGARDA JUTRA?, która swoją pierwszą odsłonę miała w październiku 2011 roku w Centrum Architektury i Wzornictwa w Łodzi. Od tego czasu minęła dekada.

Młodość zawsze zderzała się z dojrzałością. Dynamika tych dwóch spojrzeń i perspektyw ma szansę nam pokazać, gdzie jesteśmy i w którym kierunku zmierzamy. Dlatego drugą wystawą, która zagości na Westivalu będzie przygotowana przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki wystawa TOŻSAMOŚĆ. 100 LAT POLSKIEJ ARCHITEKTURY. Ekspozycja jest uzupełniona o kontekst lokalny związany z urbanistyką i architekturą Szczecina. Zdjęcia do tej części ekspozycji wykonał fotograf Jakub Certowicz.

 

 

fot. Sylwia Gudaczewska 

 

more: here 

 

 

KO-PO 

Single Family House Area 
location: Great Koszalin Area 
project: 2022

 

 

architect:
ANALOG
partners:
Piotr Smierzewski (Partner in Charge)

project architect:
Stanislaw Czujkowski 
status: 
concept design

 

A9

The first scheme of the new sfh project in Great Koszalin Area. 

 

more about the project: here 

AMH-01 

Analog Mobile House 
project: 2022

 

architect:
ANALOG
partners:
Piotr Smierzewski (Partner in Charge)

project architect:
Stanislaw Czujkowski 
status: 
before construction

 

NI-HOR 

Building Permit for NI-HOR housing project in Great Koszalin Area. 

 

 

more about the project: here 

 

A8 

Building Permit for the new SFH project A8 

 

more about the project: here 

 

ANALOG INDEX 2021 

RR 

Commercial Building
location: Bydgoszcz 
project: 2021 

 

 

 

architect: 
ANALOG
partners:
Piotr Smierzewski (Partner in Charge)

project team: 
Kamila Buczkowska, Stanisław Czujkowski, Michał Mirosławski, Szymon Pawelczuk
status: 
concept design 

 

Gallery: 

LOA 

The first program lecture of LOA (Lagoon of Architecture) by PROLOG. The presentation opens the presentation of the youngest polish architecture studios. The lectures take place every third thursday of the month in the SARP Gallery at Mariacka Street in Szczecin

 

 

 

Fot. Sylwia Gudaczewska 

 

 

 

LOA

The program of the first lecture series of LOA:
New Polish Architecture

 

 

Graphic design of the LOA: Anna Nowokuńska 

 

AiB about MBA in Krakow 

 

 

K3M II 

Residential Building
location: Koszalin 
project: 2021-23 

 

 

 

architect: 
ANALOG
partners:
Piotr Smierzewski (Partner in Charge)

project architect:
Stanisław Czujkowski
status: 
building permit design

 

 

A9

Single Family House
location: Great Koszalin Area
project: 2021

 

architect:
ANALOG 
partners:
Piotr Smierzewski (Partner in Charge)

project architect:
Mateusz Modzelewski
status:
building permit 

more: analog-house.com

 

SO-TZ 

 

The Extension of the Theater of Zaglebie
location: Sosnowiec 
project: 2021, Competition, 1st Prize 
realisation: 2024-2027 

 

 

KONCEPCJA URBANISTYCZNA rozbudowy Teatru Zagłębia zakłada twórczą kontynuację istniejących wątków urbanistycznych oraz spięcie ich w jednolitą, spójną przestrzennie całość. Założeniem projektowym była nadrzędność istniejącej już logiki przestrzennej nad aktualnymi zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, które w przeciwieństwie do tej pierwszej są na tym terenie tymczasowe. 

Istotą koncepcji urbanistycznej jest precyzyjne zdefiniowanie przestrzeni zielonej, w której zlokalizowany jest budynek Teatru Zagłębia. W tym celu  uporządkowano istniejącą wokół zabudowę kwartałową, usunięto z terenu przypadkowe obiekty lub ich części a zieleń i ścieżki uporządkowano naturalnie tworząc przyjazną przestrzeń. Pomiędzy zagęszczonymi fragmentami gęstej zabudowy miejskiej szczególnie wyraźnie widać potencjał otwartych terenów zielonych wokół teatru, które w projekcie wzbogacono o dodatkowe nasadzenia. 

Zasadniczym elementem KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ  jest taka rozbudowa istniejącego Teatru, która uczyni ten zabytkowy obiekt dominantą architektoniczną całego zespołu teatralnego. Stosunkowo niewielką fasadę teatru postanowiono “zmonumentalizować” dodając po jej obu stronach nową, powściągliwą, pozbawioną ekspresyjnych detali kubaturę. Dzięki takiej decyzji projektowej Istniejący budynek nie zostanie zdominowany poprzez nowy, większy obiekt. 

Scena Klasyczna i Scena Nowa połączone zostały parterowymi, funkcjonalnie zróżnicowanymi łącznikami, które zapewniają optymalne wykorzystywanie wspólnej infrastruktury. Hol wejściowy przed Sceną Nową ma swoją funkcjonalną i przestrzenną kontynuację w postaci łącznika i znajdującego się za nim holu/foyer Sceny Klasycznej. Foyer przed Sceną Nową będzie miało charakter OGRODU ZIMOWEGO, wypełnionego zielenią, widocznego wzdłuż całego budynku od strony ulicy Teatralnej. 

Podobnie jak strefa widza po stronie zachodniej, od strony wschodniej zaprojektowano obszerny, techniczny ciąg komunikacyjny, który łączy wewnętrzne obszary funkcjonalne teatru takie jak obie sceny, główny magazyn dekoracji, garderoby itp. Pomiędzy budynkiem istniejącym i nowym oraz łącznikami zlokalizowano niewielki DZIEDZINIEC TEATRALNY, który stanowi naturalne przedłużenie bistro, ale ma również połączenie z foyer Sceny Klasycznej i Sceny Nowej. 

Zasadnicze garderoby aktorów umieszczono centralnie w istniejącym skrzydle teatru na dwóch kondygnacjach w naturalnie oświetlonych pokojach zwróconych w stronę wewnętrznego, kameralnego dziedzińca teatralnego. 

Pierwsze piętro budynku Sceny Nowej to dwie sale prób dobrze skomunikowane zarówno z częścią aktora jak i z częścią widza (możliwość wejścia z holu na I piętrze), co pozwala na ich wykorzystanie jako dodatkowa przestrzeń gry. Zlokalizowane od strony parku mają zapewnione odpowiednie oświetlenie naturalne, które w razie potrzeb można regulować za pomocą prostych, ciemnych kotar zacieniających. Tuż za salami prób umieszczono dodatkowe dwie garderoby do tymczasowego użytkowania przez aktorów teatru lub jego gości. 

Centralne miejsce nowoprojektowanego budynku zajmuje uniwersalna przestrzeń teatralna typu Black Box. Obudowana z każdej strony pomieszczeniami tworzy odizolowane akustycznie miejsce, z dala od hałasu miasta.  Kontakt Sceny Nowej z zewnętrzem zapewniono poprzez otwieraną ścianę parteru łączącą salę z dziedzińcem teatralnym.   

Głównym elementem przestrzennym dedykowanym naturze w budynku jest OGRÓD WERTYKALNY zlokalizowany w południowo-zachodnim, dobrze widocznym z zewnątrz narożniku. Doświetlona naturalnym światłem poprzez świetlik dachowy trzykondygnacyjna przestrzeń została wypełniona wielopiętrowo roślinnością.  

Na dachu, nad sceną główną zaprojektowano OGRÓD TEATRALNY, do którego zapewniono dostęp poprzez schody wewnętrzne i dźwig osobowo-towarowy. Zielony, intensywnie zazieleniony dach ma być w zamierzeniu projektantów formą zielonej farmy miejskiej produkującej żywność, który ze swoją własną pasieką mógłby mieć pionierski charakter dla regionu Zagłębia. 

ELEWACJE nowej części Teatru zaprojektowano w nawiązaniu do pierwotnego, zakrytego tynkiem, charakteru sceny klasycznej, który zdominowała cegła w naturalnym kolorze. Łączność materiałową pomiędzy częścią starą i nową zapewnia częściowa odkrywka istniejącej ściany pokazująca zakryty pod tynkiem materiał zlokalizowana w dziedzińcu teatralnym.  Naturalnie barwiona cegła Budynku Nowej Sceny pochodzić będzie z odzysku po rozbieranych w Zagłębiu Dąbrowskim halach przemysłowych. Powtórne użycie cegły i innych materiałów budowlanych dodatkowo podkreśli przemysłową tożsamość regionu i jego związek z Teatrem. Taka strategia projektowa zgodna jest ze współczesnym myśleniem  w kategorii REUSE, REPURPOSE, REBUILD. 

 

architect: 
ANALOG, Szczecin 
partners:
Piotr Smierzewski (Partner in Charge)

competition team: 
Stanisław Czujkowski, Mateusz Modzelewski,  Rafał Taracha, Kamila Buczkowska, Igor Klyus, Michał Mirosławski, Szymon Pawelczuk
project team: 
Rafał Taracha (project manager), Stanisław Czujkowski, Michał Mirosławski, Zuzanna Zdanowicz, Jacek Moczała 
status:
building permit design

 

 

Gallery:

 

1st Prize in the Competition for the Theater of Zaglebie in Sosnowiec

 

architect:
ANALOG, Szczecin 
project team:
Stanisław Czujkowski, Mateusz Modzelewski, Rafał Taracha, Kamila Buczkowska, Igor Klyus, Michał Mirosławski, Szymon Pawelczuk

 

 

more about the project: here 

 

Award Ceremony in the Theater of Zaglebie. 

 

 

LOA 

The new lecture series Lagoon of Architecture created by ANALOG’s Architect Piotr Smierzewski started today. The special guest on this day was Przemo Lukasik from MedusaGroup

 

 

Fot. Sylwia Gudaczewska 

 

WESTIVAL 2022 

 

Piotr Smierzewski was named the Curator of the next edition of Westival, which is going to take place in Szczecin 11-15.05.2022. 

more: here 

A1

The latest photos from the Construction site of A1 house in Great Koszalin Area 

 

 

more about the project: here 

 

MBA 2021 

 

Piotr Smierzewski from ANALOG speaking about Factory Full of Life at Architecture Biennale in Kraków. 

 

(…) 

” Kondycja świata w ciągu ostatnich kilku dekad ulega głębokiej przemianie. Podział środowiska na naturalne i przekształcone zaczyna wykazywać galopujące zmniejszanie się rezerw tego pierwszego i dojmująco uciążliwy rozrost drugiego. Eksploatacja naturalnych zasobów przekroczyła wydolność w skali globalnej na tyle, że nie ma już wątpliwości co do perspektywy ich rychłego wyczerpania. Poszukiwanie nowych źródeł i redukcja zapotrzebowania stają się głównymi wytycznymi przemodelowania większości dziedzin życia człowieka. Wszystkie aspekty takiej zmiany dotykają architektury w jej wszelkich przejawach. Jednym ze sposobów osiągnięcia nowych jakości, przy jednoczesnym zahamowaniu destrukcyjnych konsekwencji, jest wdrożenie szerokich działań dla ich ponownego, najlepiej wielokrotnego użycia. Powszechny w historii naszej cywilizacji liniowy przepływ materii-energii: ze źródła do “śmietnika”, koniecznie zmienić trzeba w cykl zamknięty – recykling. Zamiast budować wyłącznie “nowe”, trzeba koniecznie nauczyć się “stare” używać na nowo, używać ponownie i wielokrotnie – REUŻYWAĆ.” 

 

more: here 

 

 

From  left Peter Backes, Marcin Brataniec, Jarosław Klyś, Urszula Forczek-Brataniec, Piotr Śmierzewski, Adam Hajduga. 

 

 

A5 

Latest fotos from the construction site of A5 

 

 

 

more about A5: here 

 

Lecture in Białystok

 

Architecture Evening with Piotr Smierzewski organized by ARCH_event. Many thanks to all for coming to the lecture. 

 

Projekt Stocznia

Piotr Smierzewski’s presentation and discussion panel t the Workshop in Gdansk. 

 

 

SHELTER 

6 People for 100 Days 

Analog Shelter for MONOLITHGROUP 

architect:
ANALOG plus BBAD

Analog plus team:
Blanka Byrwa, Stanislaw Czujkowski, Mateusz Modzelewski

 

LPP by JEMS

 

Charakter architektury nawiązuje do przemysłowej przeszłości tej części gdańskiego Dolnego Miasta i wywodzi się z zabudowy typu halowego – o nowej realizacji JEMS Architekci pisze Piotr Śmierzewski. 

 

“Dolne Miasto to podobnie jak Nowy Port bardzo wrażliwy fragment Gdańska. To właśnie z tego powodu w tych dwóch problematycznych dzielnicach miasto postanowiło zlokalizować Centra Sztuki Współczesnej Łaźnia, których jednym z celów jest zmiana postrzegania tych rejonów. W przeciwieństwie do Nowego Portu Dolne Miasto zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie największej atrakcji turystycznej Trójmiasta – Starego Miasta w Gdańsku. Ten potencjał lokalizacyjny został zauważony przez jedną z największych w tej części Europy firm zajmujących się produkcją odzieży. Decyzja o “miejskiej” lokalizacji jej siedziby stała się ogromną szansą na rozwój dla zapomnianej nieco dzielnicy.

Obecność firmy LPP na Dolnym Mieście zaczęła się od przebudowy dawnej fabryki tytoniu. Zmiana funkcji przedwojennego budynku została dokonana w sposób bardzo intensywny, inwestor zrezygnował z możliwości tworzenia dużych otwartych przestrzeni, które już tam były, na korzyść wielu mniejszych pomieszczeń. W konsekwencji dawny fabryczny charakter budynku zanikł kompletnie. Wydaje się, że ten właśnie bezpowrotnie utracony charakter pierwszego obiektu miał wpływ na budowanie przestrzennej koncepcji rozbudowy firmy LPP. Struktura nowego budynku opiera się na dwóch komunikacyjno-instalacyjnych trzonach, zlokalizowanych po przeciwległych stronach, oraz opartej o regularną siatkę słupów przestrzeni pomiędzy nimi i wokół nich. Takie decyzje przestrzenne dają duże możliwości do aranżacji wnętrz, ich późniejszych modyfikacji i ciągłego dopasowywania się do aktualnych potrzeb.” 

(…) 

more: here  

 

 

BY-RR

The site for the new project in historical context.

 

 

FPZ

The start of the next stage of design process for the Factory Full of Life.  

more: here 

K3M

Construction start of the urban infill project – K3M. 

 

more about the project: here 

 

 

 

BO45

The site for the new project in historical context.

more about the project: here 

CR

Building permit for the Revitalization Center in Wloclawek 

more about the project: here 

A8 

The first scheme of the ANALOG’S A8 housing project. 

 

 

more about the project: here 

 

BACK

A short interview with ANALOG PLUS for AiB about the project for IBA 2027, in polish. 

 

Historyczną część miasta łączycie z nową zabudową poprzez ?Drogę Produktywną?, która stanowić ma rdzeń miejskiego życia. Jak chcielibyście, aby zaproponowane przez Was przestrzenie przyciągały mieszkańców, jakie elementy architektury lub otwartych przestrzeni mogłyby w tym pomóc?

W naszej propozycji ?Droga Produktywna? przeplatająca się z rzeką Murr to główny element wspierający miejski metabolizm. To właśnie tam ma się odbywać dynamiczna wymiana dóbr i usług. W centrum każdego z trzech zespołów zabudowy znajduje się miejski plac lub poszerzony trakt otoczony gęstą zabudową. Kluczowe dla tych otwartych przestrzeni jest sąsiedztwo różnorodnych funkcji ? od mieszkalnych, poprzez warsztaty i biura, po budynki kultury i oświaty. Poszczególne skwery mają jednak inną charakterystykę. Pierwszy z nich jest zaznaczony obecnością starej fabryki, która przekształcona w muzeum techniki przypomina o tożsamości miasta. Drugi zespół integruje lokalną produkcję energii oraz żywności, a w jego sercu znajdują się targ i obiekty gastronomii. Na zakończeniu ?drogi produktywnej? przestrzenie otwarte mają bardziej nieformalny charakter i są podporządkowane licznym warsztatom. Staraliśmy się zachować przemysłowy klimat tej części miasta i dedykować część przestrzeni zakładom, które od lat działają na tym terenie.

W projekcie uwzględniliście także różne typy mieszkań, w tym położone w pobliżu rzeki, na zalewanym obszarze domy IBA. Opowiedzcie, proszę, o tych rozwiązaniach i z jakimi wyzwaniami się one wiążą.

Są to eksperymentalne formy zabudowy, będące odpowiedzią na skutki zmian klimatycznych. Ze względu na położenie na terenie zalewanym zdecydowaliśmy, że domy powinny być zbudowane na palach. Powinny też jak najmniej ingerować w środowisko naturalne. W myśl idei miasta-gąbki, dzięki oderwaniu budynków od gruntu, woda ma możliwość wsiąkania w sytuacji nawalnych opadów. Z założenia są to domy-warsztaty, otwarte na kreatywną i nieuciążliwą produkcję, nastawioną na recykling sprzętu i materiałów. Ze względu na specyfikę uwarunkowań są to też obiekty, które mogłyby być popisowymi projektami architektów zaproszonych do zaprojektowania poszczególnych obiektów wystawy.

Jak, oprócz domów IBA, chcielibyście włączyć rzekę do życia miasta?

 
Tereny zieleni to integralna część krajobrazowej nitki helisy DNA Backnangu, którą jest wijąca się rzeka. Jest to zielony kręgosłup miasta, włączony w jego strukturę siecią ścieżek pieszych i rowerowych. Jest to teren udostępniony do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych, z niewielkim udziałem zabudowy, którymi są domy IBA. W związku z przemysłowym wykorzystaniem rzeki, jest to teren, który należy poddać renaturalizacji. Bieg rzeki został w przeszłości uregulowany przez człowieka – uważamy, że należy – w miarę możliwości – przywrócić stan pierwotny. Głównym wyzwaniem jest usunięcie powierzchni utwardzonych – znajdujących się bardzo blisko brzegu oraz wprowadzenie zbiorników retencyjnych.  Jest to teren niejako oddany miastu i mieszkańcom – kiedyś niedostępny i uprzemysłowiony, w przyszłości – otwarty i różnorodny. 

 

more interview: here  

more about the project: here 

 

NI-HOR 

Single Family House Area 
location: Great Koszalin Area 
project: 2021-22, realisation: 2023-25

 

 

architect:
ANALOG
partners:
Piotr Smierzewski (Partner in Charge)

project architect:
Stanislaw Czujkowski 
status: 
before construction 

 

Gallery: 

 

 

Lecture in Olsztyn.

Architecture Evening with Piotr Smierzewski organized by ARCH_event. Many thanks to all for coming to the lecture, foto: arch_event

 

K3M-II 

The site for the new project in historical context.

 

 

 

A7 

The first scheme of the new ANALOG’S house project. 

more about the project: here 

BACKNANG WEST
 IBA STUTTGART 2027 

Competition entry

IBA Stuttgart 2027: Backnang West
location: Backnang, Germany
project: 2020, competition entry, final selection

 

 

 

Meta Image: second phase

Meta Image: first phase

 

architect:
ANALOG PLUS, COQUI-MALACHOWSKA-COQUI, YELLOW ZET
Analog plus team:
Artur Górski, Katarzyna Gromek, Aleksandra Milanowska, Elżbieta Zdebel, Michał Czeszejko-Sochacki, Mateusz Modzelewski

more about the project: here  

 

A8 

Single Family House
location: Great Koszalin Area
project: 2021
realisation: 2023-25 

 

 

 

architect:
ANALOG, Koszalin, Szczecin
partners:
Piotr Smierzewski (Partner in Charge)

project architect:
Mateusz Modzelewski
status:
before construction

more: analog-house.com 

 

DP

Semi-Detached Housing
location: Great Kolobrzeg Area
project: 2021
realisation: 2022-25

 

 

 

architect:
ANALOG, Szczecin 
partners:
Piotr Smierzewski (Partner in Charge)

design team:
Rafał Taracha (project manager), Mateusz Modzelewski
status:
under construction

 

ZI

The first scheme for the Zieleniewo Real Estate Project. 

 

 

more about the project: here