All posts by Piotr Śmierzewski

A5 

Latest fotos from the construction site of A5 

 

 

 

more about A5: here 

 

Lecture in Białystok

 

Architecture Evening with Piotr Smierzewski organized by ARCH_event. Many thanks to all for coming to the lecture. 

 

LPP by JEMS

 

Charakter architektury nawiązuje do przemysłowej przeszłości tej części gdańskiego Dolnego Miasta i wywodzi się z zabudowy typu halowego – o nowej realizacji JEMS Architekci pisze Piotr Śmierzewski. 

 

“Dolne Miasto to podobnie jak Nowy Port bardzo wrażliwy fragment Gdańska. To właśnie z tego powodu w tych dwóch problematycznych dzielnicach miasto postanowiło zlokalizować Centra Sztuki Współczesnej Łaźnia, których jednym z celów jest zmiana postrzegania tych rejonów. W przeciwieństwie do Nowego Portu Dolne Miasto zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie największej atrakcji turystycznej Trójmiasta – Starego Miasta w Gdańsku. Ten potencjał lokalizacyjny został zauważony przez jedną z największych w tej części Europy firm zajmujących się produkcją odzieży. Decyzja o “miejskiej” lokalizacji jej siedziby stała się ogromną szansą na rozwój dla zapomnianej nieco dzielnicy.

Obecność firmy LPP na Dolnym Mieście zaczęła się od przebudowy dawnej fabryki tytoniu. Zmiana funkcji przedwojennego budynku została dokonana w sposób bardzo intensywny, inwestor zrezygnował z możliwości tworzenia dużych otwartych przestrzeni, które już tam były, na korzyść wielu mniejszych pomieszczeń. W konsekwencji dawny fabryczny charakter budynku zanikł kompletnie. Wydaje się, że ten właśnie bezpowrotnie utracony charakter pierwszego obiektu miał wpływ na budowanie przestrzennej koncepcji rozbudowy firmy LPP. Struktura nowego budynku opiera się na dwóch komunikacyjno-instalacyjnych trzonach, zlokalizowanych po przeciwległych stronach, oraz opartej o regularną siatkę słupów przestrzeni pomiędzy nimi i wokół nich. Takie decyzje przestrzenne dają duże możliwości do aranżacji wnętrz, ich późniejszych modyfikacji i ciągłego dopasowywania się do aktualnych potrzeb.” 

(…) 

more: here  

 

 

BY-RR

The site for the new project in historical context.

 

 

FPZ

The start of the next stage of design process for the Factory Full of Life.  

more: here 

K3M

Construction start of the urban infill project – K3M. 

 

more about the project: here 

 

 

 

CR

Building permit for the Revitalization Center in Wloclawek 

more about the project: here 

A8 

The first scheme of the ANALOG’S A8 housing project. 

 

 

more about the project: here 

 

BACK

A short interview with ANALOG PLUS for AiB about the project for IBA 2027, in polish. 

 

Historyczną część miasta łączycie z nową zabudową poprzez ?Drogę Produktywną?, która stanowić ma rdzeń miejskiego życia. Jak chcielibyście, aby zaproponowane przez Was przestrzenie przyciągały mieszkańców, jakie elementy architektury lub otwartych przestrzeni mogłyby w tym pomóc?

W naszej propozycji ?Droga Produktywna? przeplatająca się z rzeką Murr to główny element wspierający miejski metabolizm. To właśnie tam ma się odbywać dynamiczna wymiana dóbr i usług. W centrum każdego z trzech zespołów zabudowy znajduje się miejski plac lub poszerzony trakt otoczony gęstą zabudową. Kluczowe dla tych otwartych przestrzeni jest sąsiedztwo różnorodnych funkcji ? od mieszkalnych, poprzez warsztaty i biura, po budynki kultury i oświaty. Poszczególne skwery mają jednak inną charakterystykę. Pierwszy z nich jest zaznaczony obecnością starej fabryki, która przekształcona w muzeum techniki przypomina o tożsamości miasta. Drugi zespół integruje lokalną produkcję energii oraz żywności, a w jego sercu znajdują się targ i obiekty gastronomii. Na zakończeniu ?drogi produktywnej? przestrzenie otwarte mają bardziej nieformalny charakter i są podporządkowane licznym warsztatom. Staraliśmy się zachować przemysłowy klimat tej części miasta i dedykować część przestrzeni zakładom, które od lat działają na tym terenie.

W projekcie uwzględniliście także różne typy mieszkań, w tym położone w pobliżu rzeki, na zalewanym obszarze domy IBA. Opowiedzcie, proszę, o tych rozwiązaniach i z jakimi wyzwaniami się one wiążą.

Są to eksperymentalne formy zabudowy, będące odpowiedzią na skutki zmian klimatycznych. Ze względu na położenie na terenie zalewanym zdecydowaliśmy, że domy powinny być zbudowane na palach. Powinny też jak najmniej ingerować w środowisko naturalne. W myśl idei miasta-gąbki, dzięki oderwaniu budynków od gruntu, woda ma możliwość wsiąkania w sytuacji nawalnych opadów. Z założenia są to domy-warsztaty, otwarte na kreatywną i nieuciążliwą produkcję, nastawioną na recykling sprzętu i materiałów. Ze względu na specyfikę uwarunkowań są to też obiekty, które mogłyby być popisowymi projektami architektów zaproszonych do zaprojektowania poszczególnych obiektów wystawy.

Jak, oprócz domów IBA, chcielibyście włączyć rzekę do życia miasta?

 
Tereny zieleni to integralna część krajobrazowej nitki helisy DNA Backnangu, którą jest wijąca się rzeka. Jest to zielony kręgosłup miasta, włączony w jego strukturę siecią ścieżek pieszych i rowerowych. Jest to teren udostępniony do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych, z niewielkim udziałem zabudowy, którymi są domy IBA. W związku z przemysłowym wykorzystaniem rzeki, jest to teren, który należy poddać renaturalizacji. Bieg rzeki został w przeszłości uregulowany przez człowieka – uważamy, że należy – w miarę możliwości – przywrócić stan pierwotny. Głównym wyzwaniem jest usunięcie powierzchni utwardzonych – znajdujących się bardzo blisko brzegu oraz wprowadzenie zbiorników retencyjnych.  Jest to teren niejako oddany miastu i mieszkańcom – kiedyś niedostępny i uprzemysłowiony, w przyszłości – otwarty i różnorodny. 

 

more interview: here  

more about the project: here 

 

Lecture in Olsztyn.

Architecture Evening with Piotr Smierzewski organized by ARCH_event. Many thanks to all for coming to the lecture, foto: arch_event

 

K3M-II 

The site for the new project in historical context.

 

 

 

A7 

The first scheme of the new ANALOG’S house project. 

more about the project: here 

BACKNANG WEST
 IBA STUTTGART 2027 

Competition entry

IBA Stuttgart 2027: Backnang West
location: Backnang, Germany
project: 2020, competition entry, final selection

 

 

 

Meta Image: second phase

Meta Image: first phase

 

architect:
ANALOG PLUS, COQUI-MALACHOWSKA-COQUI, YELLOW ZET
Analog plus team:
Artur Górski, Katarzyna Gromek, Aleksandra Milanowska, Elżbieta Zdebel, Michał Czeszejko-Sochacki, Mateusz Modzelewski

more about the project: here  

 

BACK

IBA Stuttgart 2027: Backnang West
location: Backnang, Germany
project: 2020, competition entry, final selection

 

 

Wir lernen aus Krisen, globalen oder persönlichen, wertzuschätzen, was verloren gegangen ist oder gehen könnte.

Die Wohnungsbaukrisen, das Infrage stellen des politischen Modells der westlichen Welt, die Weltwirtschaftskrise 2008, der Klimawandel und eine globale Pandemie sind Gefahren, denen wir alle ausgesetzt sind. Wir blicken zurück, um Werte und gute Lösungen zu finden und freuen uns auf den Wandel zum Besseren. Auf Grundlage der Erfahrungen mit diesen Themen haben wir als Gesellschaft unser Handeln zu überdenken.

Es stellt sich die Frage nach einem veränderten Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen, der Wirtschaftsform, der Lebensmittel- und Energieproduktion, dem Handwerk, dem Verkehr, dem Wohnen und Leben.

Das Projekt reflektiert diese Fragestellungen wie auch den jeweiligen Stand der Entwicklung. Der Ansatz soll als ein resilientes Programm verstanden werden, das es auf die tatsächlichen Lebensbedingungen der kommenden Generationen anzupassen gilt, und insofern nicht eine abschließende Antwort darstellt.

Zu allererst stellt das Projekt eine Verbindung zur historischen Altstadt und der neuen Entwicklung an der Oberen Walke her. Es strebt eine gegenseitige Ergänzung dieser drei verschiedenen Stadtteile an, die gemeinsam mehr können und so ein ausgewogeneres Leben ermöglichen. Das Rückgrat dieser Entwicklung ist die “Productive Road”, die nicht nur Teile miteinander verbindet, sondern durch die an sie angelagerten Nutzung zum Lebenskern der Stadt und Ihrer Quartiere wird. Die immer wieder abknickende Linie zieht schon heute die Menschen an und wird durch Ihre Lage auch in Zukunft Stadt begründende Funktionen wie neue und saubere Produktion anziehen. In Ihrer städtischen Form steht sie dabei im Kontrast zu der durch die Stadt mäandernden grünen Murr, die große städtische Grünflächen miteinander verbindet. So generieren diese beiden sich kreuzenden Helices sich gegenseitig ergänzend einen genetischen Citycode, die DNA von Backnang.

Dieses Rückgrat enthält lebendige Freiräume bestehend aus historischen und zeitgemäßen Elementen. Der Erhalt von bestehender Substanz hat dabei viele Gesichter. So zum Beispiel den Erhalt von Form und Funktion, wie am am Beispiel des Technikforums zu sehen. Oder aber neue Funktionen in alter Haut, wie es an der heutigen Sportschule Samurai, dem von uns “Tempel” getauften Gebäude geschehen soll, wo in prominenter Lage Kultur neu aufleben wird. Wieder eine andere Erscheinung ist die Transformation mit Reduktionen und Erweiterungen, wie sie der komplexen Gebäudestruktur im Quartier 6B neues Leben einhauchen soll. Hier wird ein von der Nutzung gemischter Baukörper entstehen, der sowohl Wohnen als auch Gewerbe ermöglichen wird. Daneben gibt es aber auch Relikte, die in Gänze erhalten und weiter genutzt werden, wie die dominanten Gastanks im Murrbogen von Quartier 3.

Dank unterschiedlicher Qualitäten und Bedarfe können all diese Bauten als Gedächtnis der Stadt die Bewohner wie auch Besucher durch die Stadt und ihre Geschichte führen. Manche von ihnen können auch als temporäre Übergangsräume dienen, bevor eine Entwicklung abgeschlossen ist. Alle von ihnen aber begründen eine Identität am jeweiligen Ort.

Gleichzeitig berücksichtigt das Projekt auch neue Gebäude und alle neuen Bürger mit verschiedensten kulturellen Hintergründen, Nationalitäten, Altern und Einkommen. Es gibt Alleinstehende und Familien, die Wohnungen von Bauträgern kaufen. Es gibt private und öffentliche Wohnungsbaugenossenschaften, die sich für unkommerzielle Wohnräume einsetzen. Es gibt auch Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind und ein Zuhause in einer der staatlich oder privat errichteten Sozialwohnungen finden können.

Diese unterschiedlichen Bewohner ermöglichen eine große Diversität an Wohn- und Wohnungstypologien vielfältigster Qualitäten. Zusätzlich stechen neben den Wohnungen für Familien und Co-Living Angeboten die außergewöhnlichen Beispiele der IBA-Häuser hervor. Diese Gebäude, nah am Fluss im häufig überfluteten Bereich, fordern Architekten heraus, neue Ideen zu suchen und Lösungen für die Probleme zu finden, die mit dem Klimawandel immer mehr in den Fokus rücken. Der experimentelle Charakter dieser Häuser wird nicht nur für die Bewohner, sondern für alle eine Bereicherung sein, die diese als Beispiel für eigene Bauvorhaben nehmen können. Auf diese Weise werden sie Teil einer globalen Forschung nach neuen resilienten Strukturen sein, die sich mit den Problematiken des steigenden Meeresspiegels, unvorhersehbarer Wetterbedingungen und dem Zusammenleben von Mensch und Natur beschäftigen. Jede Wohneinheit hat Zugang zu privaten und semi-privaten Freiräumen in Form von Gründächern, Balkonen und großzügigen Terrassen. Alle neuen Gebäude sind dank einer Geschosshöhe von 3,5m und 4,5m, Säulenstrukturen und einer intelligenten Platzierung der Kerne variabel umbau- und -nutzbar für neue Grundrisse und Funktionen. Das System von Photovoltaik-Panels auf nahezu Nullenergiehäusern ermöglicht es den Bewohnern, die überschüssig produzierte Energie im Nachbarschaftsnetzwerk mittels einer Blockchain-Technologie zu teilen und gemeinsam zu nutzen. Darüber hinaus hilft die aus der Sonne gewonnene Energie Heiz- und Kühlsystemen, die Abwasser, das Erdreich, Luft oder Produktionsemissionen nutzen, die Raumtemperaturen anzupassen.

Die Menschen werden wieder mit der Natur und ihren Limitierungen verbunden und die Stadt wird zum Fluss hin geöffnet.

Während der Stellenwert der Wohnung steigt und das Homeoffice die Ansprüche der Menschen an die Behaglichkeit und Nutzbarkeit ihrer Lebensräume verändert hat, bietet die Stadt aufgrund des ökonomischen Wandels von linearen Industriesystemen hin zu einer Kreislaufwirtschaf nach wie vor viele Funktionen in ihren Erdgeschossen. Dies bringt den gesamten Prozess von Produktion oder Lebensmittelversorgung zum Vorschein, was wiederum das Bewusstsein der Menschen über Konsum, Arbeit und Abfall stärkt. Letzteres fungiert in dem neuen Modell als wertvolle Ressource, die die Wirtschaft, die wir kannten, nachhaltig in eine saubere und regenerative Richtung verändert.

Startups, verrückte Erfinder, unabhängige Roboter, Reparatur- und Recyclingwerkstätten können um die “Productive Road” herum gefunden werden, die sich durch die gesamte Stadt zieht. Im lokalen Handelszentrum teilen sich Unternehmer Dinge wie High-Tech Maschinen, Anlagen und Räumlichkeiten, was Synergien fördert. Das Metabolic Village stellt einen großartigen Raum für Experimente und urbane Produktion dar, hier könnten größere Maschinen untergebracht werden.

Teilen und Teilhabe ist nicht nur im Wohnen und Arbeiten sichtbar, sondern auch im Verkehr. Dank strategisch verteilter Mobilitätsstationen und Parkhäusern teilen sich die Bewohner Fahrräder, Roller und Autos. Die Quartiersgaragen funktionieren in Schichten, abends und nachts für die Menschen, die in der Nachbarschaft wohnen und tagsüber für diejenigen, die zu Arbeiten dorthin kommen. Die geplanten Parkhäuser können in der Zukunft aufgrund der leicht anpassbaren konstruktiven Strukturen umfunktioniert werden und so neue Funktionen erhalten oder abgebaut und an einem anderen Ort auf der Welt wieder aufgebaut werden.

Das Projekt benutzt das Gelände nicht als Carte Blanche für utopische Ideen eines Architekten. Viel mehr ist es eine Eutopie, die nach der besten Lösung aus dem gesammelten Wissen sucht, auf Gebautes aufbaut und sich seiner aktuellen Grenzen bewusst ist.

 

 

architect:

ANALOG PLUS, COQUI-MALACHOWSKA-COQUI, YELLOW ZET
Analog plus team:
Artur Górski, Katarzyna Gromek, Aleksandra Milanowska, Elżbieta Zdebel, Michał Czeszejko-Sochacki, Mateusz Modzelewski

 

Publications: 

1. Ola Kloc, Eksperymentalny projekt zespołu ANALOG PLUS w finale konkursu IBA 2027

 

A8 

Single Family House
location: Great Koszalin Area
project: 2021
realisation: 2021-23 

 

architect:
ANALOG, Koszalin, Szczecin
project architect:
Mateusz Modzelewski
status:
building permit design

more: analog-house.com 

 

DP

Semi-Detached Housing
location: Great Kolobrzeg Area
project: 2021
realisation: 2021-22

 

 

 

architect:
ANALOG, Szczecin
design team:
Rafał Taracha, Mateusz Modzelewski
status:
building permit design

 

ZI

The first scheme for the Zieleniewo Real Estate Project. 

 

 

more about the project: here

 

A7 

Single Family House
location: Great Koszalin Area
project: 2021
realisation: 2021-22 

 

 

 

architect:
ANALOG, Koszalin, Szczecin
design team:
Rafał Taracha, Mateusz Modzelewski
status:
building permit design

more: analog-house.com 

 

AH35

The first prefab house from ANALOG 

 

 

 

more about the project: here 

A+Award 

A+Award arrived from New York to ANALOG’S office in Szczecin. 

ANALOG INDEX 2020 

BO45

Residential Building
location: Koszalin 
project: 2020-21 
realisation: 2021-23

 

 

architect: 
ANALOG, Koszalin, Szczecin 
design team: 
Rafał Taracha, Mateusz Modzelewski, Agata Budzik, 
status:
building permit design

MYSZ

City Center
location: MYSZKOW
project: 2020, competition entry 

 

 

architect:
ANALOG, Szczecin 
project team:
Michał Czeszejko-Sochacki, Katarzyna Maliszewska, Rafał Sliwa

COG

Cogniotarium: Academic Information Center and Library
location: Koszalin
project: 2020, competition entry 

 

architect:
ANALOG, Szczecin 
project team:
Michał Czeszejko-Sochacki, Mateusz Modzelewski, Michał Pietrusiewicz 

 

A6

Single Family House
location: Great Koszalin Area
project: 2020-21
realisation: 2021-22

 

 

architect:
ANALOG, Koszalin, Szczecin
design team:
Rafał Taracha, Mateusz Modzelewski, Sara Majkowicz,
status:
construction drawnings 

 

more: analog-house.com 

 

Myszkow, New City Center and Library 

Competition entry

architect:
ANALOG, Szczecin 
project team:
Michał Czeszejko-Sochacki, Katarzyna Maliszewska, Rafał Sliwa 

more about the project: here

Mention in the Competition for the Parking House in the Culture Zone in Katowice. 

architect:
ANALOG, Szczecin 
project team:
Michał Czeszejko-Sochacki, Mateusz Modzelewski, Rafał Taracha 

more about the project: here  

Strefa Kultury to miejsce szczególne nie tylko w skali Katowic ale także w skali całego Śląska. Zmarły nie tak dawno śląski architekt Stanisław Niemczyk nazywał często to miejsce Śląskim Akropolis.  

Ponadczasowa forma ma zapewnić obiektowi trwałość estetyczną co razem z odpowiednią wysokością kondygnacji pozwoli na długowieczne użytkowanie budynku, wykraczające daleko poza planowaną na dziś funkcją parkingową. 

Optymalne wymiary poziome dla zorganizowania miejsc postojowych i ramp stanowią o pragmatyzmie konstrukcji a uniwersalna wysokość kondygnacji o ambicji w jej przyszłym użytkowaniu. W myśl zasady, iż dana funkcja budynku trwa krócej niż trwałość materiałów konstrukcyjnych oraz zdecydowanie krócej niż oddziaływanie w przestrzeni publicznej autonomicznej formy.

 

PAR

Parking House in the Culture Zone
location: Katowice
project: 2020, competition entry, mention

architect:
ANALOG, Szczecin 
project team:
Michał Czeszejko-Sochacki, Mateusz Modzelewski, Rafał Taracha

 

Strefa Kultury to miejsce szczególne nie tylko w skali Katowic ale także w skali całego Śląska. Zmarły nie tak dawno śląski architekt Stanisław Niemczyk nazywał często to miejsce Śląskim Akropolis.  

Atrakcyjność inwestycyjna tego miejsca w Katowicach sprawia, że wokół strefy kultury powstają kolejne komercyjne budynki, które swoimi rozmiarami zaczynają dominować nad terenem. Celem tego projektu jest odpowiednia reakcja na ten proces i zaprojektowanie właściwej formy wewnątrz Strefy, która nie konkuruje z komercyjnymi budynkami, ale stanowi autonomiczny obiekt pośród innych, niezwykle istotnych dla całego Śląska budynków publicznych. 

Budynek parkingu wielopoziomowego podzielony został na dwie, zróżnicowane pomiędzy sobą wizerunkowo części. Ukryta w skarpie, niewidoczna część podziemna i stojąca na niej, odpowiedzialna za wizerunek część nadziemna. Regularna, sześcienna forma widocznej części parkingu jest nieosłoniętą strukturą budynku, która wyznacza wewnętrzną kubaturę o wymiarach czterdzieści cztery na czterdzieści cztery na czterdzieści cztery metry, podzieloną na dziesięć części.

Optymalne wymiary poziome dla zorganizowania miejsc postojowych i ramp stanowią o pragmatyzmie konstrukcji a uniwersalna wysokość kondygnacji o ambicji w jej przyszłym użytkowaniu. W myśl zasady, iż dana funkcja budynku trwa krócej niż trwałość materiałów konstrukcyjnych oraz zdecydowanie krócej niż oddziaływanie w przestrzeni publicznej autonomicznej formy.

Zderzenie pragmatyzmu i ambicji stanowi strategię, która ma produktywnie zdefiniować charakter całego projektu.

Budynek parkingu będzie dla wielu przyjeżdżających pierwszą przestrzenią architektoniczną witającą gości Strefy Kultury, symboliczną bramą wejściową. Dzięki odpowiedniej wysokości będzie też elementem identyfikującym Strefę Kultury a także punktem pozwalającym na zorientowanie się w terenie.

Ponadczasowa forma ma zapewnić obiektowi trwałość estetyczną co razem z odpowiednią wysokością kondygnacji pozwoli na długowieczne użytkowanie budynku, wykraczające daleko poza planowaną na dziś funkcją parkingową. W związku z tym, że funkcja jest najkrótszym elementem życia budynku istotne jest z punktu poszanowania zasobów naturalnych, aby budynek mógł żyć swoim życiem niezależnie od niej. Rozsądna ekologicznie perspektywa czasowa dla budowanych dziś obiektów to 150-200 lat. 

W przypadku zmniejszania się potrzeb parkingowych miasta, parking może stopniowo wypełniać się inną funkcją, na przykład stawać się może miejscem, w którym przechowywane będą znikające pozostałości śląskiej kultury przemysłowej. Dzisiejszy budynek parkingowy mógłby się stać w przyszłości MAGAZYNEM PAMIĘCI ŚLĄSKA. 

 

english version will follow. 

Interview for Kruh published in “Jina Perspektiva”, in Czech. 

Factory Full of Life in A&B 09/2020 

Anna Cymer about the life of the Factory Full of Life. 

 

more about the project: here

Lecture in Warszawa.

 

Architecture Evening with Piotr Smierzewski organized by ARCH_event. Many thanks to all for coming to the lecture, foto: arch_event. 

 

 

We are the Winner!

Congratulations! It is my pleasure to inform you that FACTORY FULL OF LIFE has been selected as the 2020 Architizer A+Awards Popular Choice Winner in the Unbuilt Commercial category.

The Architizer A+ Popular Choice Winners were selected by the online voting public after a 10 day campaign garnering over 400,000 votes. This is an unparalleled honor. With entries from over 100 countries, your work truly represents the best of architecture worldwide.

Marc Kushner
Founder, Architizer

 

 

more about the project: here 

Analoghouse is our web site entirely dedicated to: 
“the building of the house”. 

more at: www.analog-house.com  

A few words from ANALOG about the profession architect and its future. 

 

more about the project in Poznan: here 

CIK

Culture Centre
location: Komorów 
projekt: 2019, competition entry 

 

 

architect:
ANALOG, Szczecin 
project team:
Michał Czeszejko-Sochacki, Katarzyna Maliszewska, Mateusz Modzelewski, Rafał Śliwa
landscape architect:
Dominika Dymek

 

Culture Center in Komorow

architect:
ANALOG, Szczecin
project team:
Michał Czeszejko-Sochacki, Katarzyna Maliszewska, Mateusz Modzelewski, Rafał Śliwa
landscape architect:
Dominika Dymek

more about the project: here 

MAC

Residential Building
location: Great Koszalin Area
project: 2019-20
realisation: 2020-21 

 

architect:
ANALOG, Koszalin
design team:
Leszek Kassijan-Wicherek, Sara Majkowicz
status:
under construction

Building Permit for the new SFH project A5

more about the project: here 

Construction site A1

 

 

More about the project: here 

 

KR63

Analog new location in Szczecin. 

Since the 1st of January the location of Analog in Szczecin is at 63 Krzywoustego St. 

 

 

Lecture in Jelenia Gora

 

Piotr Smierzewski opened the next edition of lecture series KASA, which is organized by SARP Jelenia Góra

 

 

 

MW in Arch 57

Arch 57 about the competition for the Wyspianski Museum as a part of National Museum in Cracow. 

 

 

more about the project: here 

ANALOG INDEX 2019

Gazeta Wyborcza about FPZ

 

Dąbrowa Górnicza doczeka się centrum z prawdziwego zdarzenia

Tomasz Czoik
 
 
Dawna fabryka Ponar-Defum na tyłach Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej dzięki wielomiesięcznym konsultacjom z mieszkańcami i wydarzeniom, które się tu odbyły, znowu tętni życiem. Dotychczasowe i przyszłe działania dotyczące rewitalizacji centrum miasta omówiliśmy we wtorek, w trakcie kolejnego spotkania z cyklu “Miasta Idei”.  
 

Dąbrowa Górnicza w 2015 roku za 840 tys. zł kupiła od państwa tereny zamkniętych zakładów Ponar-Defum. Działka, zabudowana fabrycznymi halami i warsztatami, a także niewielkim biurowcem, leży w środku miasta. Urodził się więc pomysł, by wykorzystać okazję i ożywić puste tereny. Projekt nazwano Fabryką Pełną Życia.

Miasto za 7,4 mln zł przebudowało już budynek dawnego fabrycznego warsztatu. Teraz to multimedialne centrum wystawowe, miejsce spotkań i koncertów. Kolejnym etapem będzie wyburzenie starego biurowca i pofabrycznego budynku oraz stworzenie browaru rzemieślniczego. Władze Dąbrowy Górniczej od kilku lat organizują na terenie Fabryki Pełnej Życia wiele wydarzeń. Tak było chociażby z Dniami Miasta w 2017 roku, które odbyły się właśnie na terenie Defum. To była próba generalna dla tego miejsca. Test się powiódł i fabryka zaczęła żyć. Odbywały się tu już także pikniki w ogrodzie społecznym, gry miejskie, graffiti jam, zajęcia plastyczne czy wystawy.

fot. Gazeta Wyborcza 
… 
 
 
more: here 
 

Conference and Debate in Dabrowa Gornicza. 

 

Final Presentation of the Project FPZ (Factory Full of Life) in Dabrowa Gornicza. 

 

fot. Gazeta Wyborcza 

FPZ

 

The urban model of the Dabrowa City Center with FPZ (Factory Full of Life) 

 

 

more about the project: here 

AM

Academy of Music
location: Katowice
project: 2019, competition entry

architect:
ANALOG, Szczecin
project team:
Michał Czeszejko-Sochacki, Justyna Kolka, Mateusz Modzelewski, Rafał Śliwa, Szymon Zajączkowski, 

Academy of Music

 

 

architect:
ANALOG, Szczecin
project team:
Michał Czeszejko-Sochacki, Justyna Kolka, Mateusz Modzelewski, Rafał Śliwa, Szymon Zajączkowski, 

more about the project: here 

Lecture in Poznan.

 

Architecture Evening with Piotr Smierzewski organized by ARCH_event. Many thanks to all for coming to the lecture, foto: arch_event

 

 

The exhibition Polska.Architecture opened in Lisboa this week

The Presentation of contemporary Polish Architecture at the University of Evora shows 24 outstanding objects of polish architecture including Academic Library in Katowice.  The exhibition was prepared by Architektura Murator. (Fot. Ambasada RP w Lizbonie)

 

MW

Museum of Wyspiański
location: Kraków
project: 2019, competition, the FINAL Selection 

architect:
ANALOG, Szczecin
project team:
Michał Czeszejko-Sochacki, Artur Górski, Katarzyna Maliszewska, Rafał Śliwa, Justyna Kolka 
model:
Onimo, Wrocław

 

 

Publications: 

1. Muzeum Stanislawa Wyspiańskiego w Krakowie, ARCH 57

 

Museum of Wyspianski Competition: Final Selection

 

architect:
ANALOG, Szczecin
project team:
Michał Czeszejko-Sochacki, Artur Górski, Katarzyna Maliszewska, Rafał Śliwa, Justyna Kolka 

 

more about the project: here

FPZ in A&B 09/2019

A&B about the competition for the Fabric full of Life

 

 

more about the project: here 

10 Questions

 

10 Questions for Piotr Smierzewski in Architektura & Biznes. 

more: here 

AA-031

Impressions from the site for Dabrowa Górnicza City Center. 

 

 

 

more about the project: here

Analog Architecture Archive:
1998, H3

more: here

Radioportret.

Interview with Piotr Smierzewski in Polish Radio Koszalin. 
more: here 

Meta 42 

 

Lecture at Technical University of Wroclaw. 

 

DS

Students’ Housing for University in Poznań
location: Poznań, Morasko 
projekt: 2019, competition entry 

 

architect:
ANALOG, Szczecin 
project team:
Michał Czeszejko-Sochacki, Artur Górski, Igor Klyus, Rafał Śliwa 

 

Publications: 

1. Moodboard, AiB 04/2020

 

Competition Entry for the Students’ Housing on Campus Morasko 

Design team:
Michał Czeszejko-Sochacki, Igor Klyus, Artur Górski, Rafał Sliwa

more: here

Panel discussion in Rome:

Far from the city: international experiences on periurban growth and satellite cities. 

An annual event, Perspective is a major opportunity to develop new contacts, learn about new worlds, and find new business opportunities. Taking advantage of the international network developed over the years by The Plan magazine, Perspective brings together the full range of sector operators: long-standing and up-andcoming architecture, engineering and consultancy firms, avant-garde research units, developers and real estate operators at the top end of the contemporary architecture market, as well as main contractors. 

SH in Arch 53

Arch 53 about the competition for the Students’ Housing Building for the Warsaw University.

 

more about the project: here 

Lecture in Lodz.

 

Architecture Evening with Piotr Smierzewski organized by ARCH_event. Many thanks to all for coming to the lecture, foto: arch_event 

 

 

 

FPZ

Factory Full of Life (Fabryka Pełna Życia), City Center of Dabrowa Gornicza
location: Dabrowa Gornicza
project: 2018-2019, competition, 1st Prize

 

Dąbrowa Górnicza is an example of a typical 19th-century industrial town consisting of a place to work (factory) and a place to sleep (house or flat).  Despite several attempts made in the past (1950s), the city has not yet developed a central public space which is more than a road from home to work and back. 

The favourable economic situation caused the city to make another attempt to create central, urban public space.  The opportunity appeared when the city bought the DEFUM machine tools factory, which had stayed idle for a few years, in the very centre of the city.  These former factory buildings, located just behind the Zagłębie Culture Palace, will be the ground for the city centre that Dąbrowa Górnicza has never had.  It was unusual and unique in Poland that the design stage was preceded by a broad public consultation which lasted many months and, during which, the residents could not only discuss the future character of the centre but also take part in prototyping the future public space. 

The centre of Dąbrowa Górnicza is characterised by a variety of architectural forms built in different periods (socialist realism, the modernism of the ’60s and ’70s), which the project organises and emphasises its uniqueness to finally follow it up. The concept tries to sew together and combine the parts of the city created at the intersection of former steelworkers’ and miners’ residential districts and the two most important industrial plants by CONTINUING URBANISTIC CHANGES initiated in the 1950s. The identity of a place is created not only by objects which were built but also by those which have never been realised i.e. living in collective memory existing only in the form of photographs, mock-ups, etc. The project deliberately reaches for this first vision of the city centre, which exists only on paper, as it enters into dialogue with it and picks up its most valuable aspects.  

The concept the ANALOGUE city centre project is based on connecting the places important for the residents and cutting out a public square at the crossroads of these paths. The RYNEK FABRYCZNY (FACTORY MARKET) (space cut out of the facility) is created among post-industrial buildings; distinct in its character, complementing the larger and more representative Plac Wolności (an object located in the space).  The main assumption of the factory area is the DIVERSITY OF DEVELOPMENT (diverse types of architecture), which involves intensive use at any time of day or year.  A hall, basilica, courtyard as well as linear low and high buildings – old and new (formal variety of architecture) – undergo metamorphosis and transform based on the timeless logic of this place; they create a composition understandable from the pedestrian’s level, which is only a background or space for vibrant life taking place here. 

The buildings of the former factory have been treated as liberated spatial potential for urban activity which will develop here naturally thanks to close contact with a wide range of users. A street revealing a cross-section of halls was introduced to increase the accessibility of the space and the possibility of intersecting as many of the residents’ routes as possible. Dividing the heavy architecture into several independent forms makes it easier to access the area and makes the perimeter of each newly created building or quarter ready to absorb new functions. As a result, the once inaccessible centre of the factory was fully opened and connected to existing streets with their characteristic facades. 

After verifying the technical condition and architectural values of the existing buildings, it was decided to remove some of them in order to create a square inside the former DEFUM factory, not next to it. The existing halls were developed in diverse ways, complementing them with new facilities of commercial functions such as services and retail trade on the ground floor and apartments and office space on the upper floors.  The identifying element of the new centre of Dąbrowa Górnicza is a tower building located at the factory market with a scenic view.  The counterpoint for the tower building is the “lying” office building which occupies the whole opposite frontage of the market.  Both new buildings in the heart of the factory have been evenly matched through façade perforation and brick coloured architectural concrete.  The entire complex forms a clear, cohesive whole that distinguishes itself from the surrounding buildings, which emphasises its individuality. 

New facilities were built from material originating from the demolition of existing facilities.  The character of the new buildings within the FPŻ area refers – with its form (long, elongated forms of industrial halls) and materials (brick, sheet metal, profile glass etc.) – to the existing buildings. The open space of the interiors of the former industrial halls was the main design priority for the adaptation to the new function.  

The concept of FPŻ assumes the neutrality of functional solutions allowing the residents to independently decide how to use the space by leaving the space functionally undefined.  

 

architect: 
ANALOG, Szczecin 
project team: 
Michał Czeszejko-Sochacki, Artur Górski, Igor Klyus, Rafał Śliwa, Rafał Taracha, Justyna Kolka
landscape architecture:
Marta Chrząszczyk

status: 
building permit design

 

Publications: 

1. M. Kapołka, Pełnia Życia, Architektura i Biznes 09.2019
2. Dąbrowa Górnicza doczeka się centrum z prawdziwego znaczenia, Gazeta Wyborcza, 19.12.2019 
3. A. Cymer, Dać życie fabryce, Architektura i Biznes, 09.2020 

 

Awards: 

A+AWARDS 2020, Winner
the Plan Award 2020, shortlisted  

 

 

1st Prize in the Competition for the City Center of Dabrowa Gornicza

 

architect: 
ANALOG, Koszalin, Szczecin 
project team: 
Michał Czeszejko-Sochacki, Artur Górski, Igor Klyus, Rafał Śliwa 

more about the project: here

About the architecture and peripheral location for Versopolis Poetry. 

more: here

 

One could say that you’re a specialist in provincial architecture. For the last twenty years, you’ve been designing architecture out of Koszalin – yet not just for medium-sized cities like the one you’re based in, but also for regional metropolises such as Katowice. 

I wouldn’t use the word “provincial” in this context – to me, provincialism is a state of mind, a certain level of consciousness rather than a fact dictated by geographical location. I founded my first studio in Poland with a view to working in a smaller city. I wanted to have more time for architecture to be able to do it better. To not lose time on unnecessary things like commuting to and from work or going to other places we have to visit every day. It was important to have time for local projects and nationwide architectural competitions. One can work a little differently in the periphery. Time passes somewhat slower. Now, of course, you can do all that in a large city if you live and work within a single district, where you also have access to the kind of architectural culture that was basically non-existent when I was starting out in Poland. It just wasn’t there twenty years ago. Whether we talk about Warsaw, Gdańsk or Koszalin, it was all just emerging and barely there at all.

What do you mean by architectural culture?

To me, architectural culture is a type of atmosphere that fosters an exchange of views, a presentation of creative attitudes. Exhibitions on architecture, professional literature and magazines, architects coming with guest lectures… Twenty years ago the level was equal everywhere or, to put it bluntly, none of that was happening, whether you were in the centre or the periphery. Even prestigious schools and universities did not invite any guest lecturers. On many occasions, that had to do with our sense of inferiority, a fear that such guests would make us look bad in the eyes of students. Things are different now. More and more people care about architecture, because it defines the space we leave in, and – as society – we started paying attention to that about that a while ago. In small towns this architectural culture is still developing very slowly, but large cities are already hosting guest architects from all over the world. There are exhibitions, debates organised by various bodies. Architectural pavilions are cropping up, meeting places where one can talk about architecture. I see a clear association here with the emergence and consolidation of the civil society. There are many new organisations ? foundations, associations that deal with architecture and organise a lot of events related to it. Others that have existed for a long time began to act more courageously and intensely through the inflow of young people. Multinational companies selling their products in Poland began to base their marketing on the promotion of architecture. A lot has changed in that respect. The cultural offer in terms of architecture is much broader in large cities. In the periphery, though, even now not a lot is happening. 

We are having this conversation in Szczecin, where there’s quite a lot going on, but it’s still incomparable to the offer we’ve got in Warsaw. And in Berlin, which is just round the corner, you can pick and choose between architectural events basically every day. So perhaps it is a question of geography after all?

In the case of Berlin, the important thing is that it’s not just a German, but a European metropolis. The point of reference changes. This peripheral location, provincialism depends on the point of reference. Is Koszalin a peripheral city with respect to, say, Wrocław? Probably. And is Wrocław a provincial city with respect to Berlin? I guess. Is Berlin provincial with respect to New York? Maybe. It all depends on the reference point. 

When you’re looking at the last 20-25 years in Polish architecture, do you see any changes in this centre-periphery dichotomy?

Architecture is getting better and better, for one simple reason. There are more and more construction projects, and Polish architects have an opportunity to learn from their mistakes in subsequent designs. When you design your fifth or sixth office building, if you’re smart, you try to constantly improve. We have really great studios designing very good commercial architecture that we don’t have to be ashamed of internationally. I don’t see commercial architecture as a derogatory term, quite the contrary – this is the type of architecture that’s being built most frequently and has a considerable influence on what our cities look like. 

These changes aren’t as visible or huge in the periphery, though.

At the moment, the largest share of construction projects are office and residential buildings. In the periphery, the demand for office buildings is much lower and residential projects are governed by minimum investment costs. Architects from smaller centres have fewer opportunities to see their designs come to life, as there’s just not that much architecture being built. Only a realised project enables you to learn. The boom we’ve seen for a while mostly concerns large cities. It’s cumulated there. This is where architects can work and improve their quality. Of course, some local projects are also done by architects from the centre. Most often because the investor is from the centre and picks the architect he usually works with. At other times, local investors may pick an architect from the metropolis hoping to make their project more prestigious.

This mechanism is also present in metropolises. A world-famous architectural studio means great accolade for the project and everyone talking about it.

Even in Poland you already have star architects employed for large development projects ? mostly so that the author may make the project famous. It’s also a way of influencing public opinion. There is this unwritten assumption that if you’ve got a great architect, you also have a great project. Most of these projects are strictly commercial and need not be good for the given location. They can be made everywhere. We’re still electrified by news that, say, MVRDV is going to make a building in Wrocław. This is such a big thing that hardly anyone pays attention to the quality of the project itself. Suffice to find out that BIG is going to make its first building in Poland and what we do is at most glance at the visuals without analysing the project in depth. And locality is important. Pomerania is completely different to Masovia, Lesser Poland or Podlachia. These are entirely distinct areas, shaped in entirely separate cultures, which evolved along very dissimilar paths and were subjected to various influences. One of architecture’s enormous values is that it can reach for this locality. This is why architecture can differ, it doesn’t have to match structures made in the UK or Germany. If we analyse this locality intensely enough, it can bring new developments for architecture. Switzerland is the best example here. On the one hand, Swiss architecture is global, well-known and appreciated all over the world, on the other, it is very much informed by the locality it is rooted in. 

What you say makes me think about your definition of the architect’s role. You say that an architect is a doctor of places. I’m inclined to believe that it’s much easier to treat such peripheral places – and it’s the periphery that needs such medicine men the most.

Large cities are repaired much faster in Poland. They are running out of plots, empty places and holes to be developed. The construction activity around local centres intensifies so the cities become denser – and that’s what it’s all about.

When you work locally, you have this opportunity, this advantage of knowing the place where you live and working with a context you may know better than others. Of course, this is not a decisive advantage. Merely a few extra points at the start of project work. But someone coming from a big city and wanting to do good, context-based architecture in the provinces is still able to do it, with the right level of involvement in getting to know the place. That’s something we’ve done in Katowice as architects from the seaside designing the Academic Library in Silesia. We made a conscious attempt to discover this place and adapt to the context. I don’t mean the obvious geometric context, but the multi-layered context that goes beyond the geometry of the place. Enabling a place to become what it’s always wanted to be. 

I think there’s one more thing that distinguishes metropolises, the centre from the provinces and periphery. The bigger the city, the more aware its authorities are of the promotional importance of architecture. Szczecin, for example, already knows that. The number of European awards received by the Szczecin Philharmonic or the “Przełomy” Dialogue Centre has probably surprised even the authorities.

Yes, that’s true. My only fear is the idea of creating buildings that are meant to be iconic. A building may become iconic, but you can’t design an icon. This approach is a complete reversal of the process. A building becomes an icon because it is perfectly fir for purpose, the architecture is overwhelming and adapted to the given place. This is most frequently the case if projects are implemented following a competition evaluated by a professional jury. In Szczecin, both the Philharmonic and the “Przełomy” Dialogue Centre were built following international competitions. Unfortunately, this doesn’t really happen outside large cities. Elsewhere, most municipal development projects are created following a public tender, where the overriding value is the lowest price and not the highest quality of architecture.

For twenty years, you’ve been based in Koszalin, a city with a population of 100,000, doing projects all over Poland. Now you’ve opened an additional studio in Szczecin. Why the change?

Limits of the periphery. I wanted to branch out the ANALOG studio into a separate unit that could focus only on competition designs. I wanted to work with young, talented people. Yet it would be hard to persuade them to even temporarily move to a city like Koszalin, if only because of its isolation from the rest of the country in terms of transportation. That,s why I opted for the nearby centre, Szczecin – a city with amazing potential that unfortunately still waits to be unlocked. Szczecin is a centre/periphery hybrid, a fact that’s best exemplified by a consent to mediocrity: “for Szczecin it’s enough, it doesn’t have to be any better” – words you often hear in Koszalin too. 

The site for the next competition project. 

 

 

A5

Single Family House
location: Great Kolobrzeg Area
project: 2018-20
realisation: 2020-21

 

 

 

 

architect: 
ANALOG, Koszalin, Szczecin
design team:
Rafał Taracha, Leszek Kassijan-Wicherek, Igor Klyus, Sara Majkowicz, Mateusz Modzelewski
status:
under construction 

 

 

Construction Site: 

 

10.2021 

 

more: analog-house.com 

 

 

The Place for the Music

The short conversation about architecture and music between Piotr Smierzewski and Aleksandra Czupkiewicz in ZA:65 zawod architekt. 

Debate at Budma 2019

 

“Ecology, sustainable development, innovation. Challenges of architecture in the 21st century “,  The debate with Jakub Szczęsny, Zbigniew Maćków from Maćków Pracownia Projektowa, Marcin Kościuch from Ultra Architects and Piotr Śmierzewski from Analog was hosted by the editor-in-chief A & B Małgorzata Tomczak . 

 

 

photos: AiB

SH

Student Housing for Warsaw University
location: Warszawa, Służewiec, ul. Sulimy
project: 2018, competition, 3rd Prize 

 

  

architect:
ANALOG, Szczecin
project team:
Michał Czeszejko-Sochacki, Igor Klyus, Rafał Śliwa 

 

Publications:

1. Kampus Służewiec, ARCH 53

 

3rd Prize  in the competition for Warsaw University Students Housing 

 

 

architect:
ANALOG, Koszalin, Szczecin
project team:
Rafał Śliwa, Michał Czeszejko, Igor Klyus

more: here

(Exhibition

Polish nominations for the European Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award

Exhibition of contemporary polish architecture during 4 Design Days, 24-27.01.2019 in Katowice 

curators: Marcin Szczelina, Ivan Blasi  

” Polish architecture has come a long way since 1996, in comparison to other European countries. The evolution is associated with the internal political situation, and the turbulent changes resulting from the transformation of the political and economical system. Poland’s accession to the European Union in 2004 accelerated new investments and changed the image of the Polish towns and villages beyond recognition. A strong participation of the society, politicians and clients influenced the far-reaching transformations. Every year the consequences of the above-mentioned actions become increasingly clear. Contemporary Polish architectural works are recognized and appreciated in Poland and abroad. In 2015 the Mieczysław Karłowicz Philharmonic Hall in Szczecin achieved a great success and received the Mies van der Rohe Award. The prize caused the world to hold the attention to the building designed by architects from the studio Barozzi Veiga. It didn’t take long for Poland to succeed again – in November 2016 another building from Szczecin received the attention of architecture lovers and the world media. Robert Konieczny and his team KWK PROMES received the first prize for the world building of the year 2016 at the gala of the World Architecture Festival in Berlin. The award was granted to the Dialogue Centre “Przełomy” located vis a vis the Philharmonic Hall. This is certainly not the end of Poland’s international successes in the field of architecture.

The Katyn Musem, designed by BBGK Architects with the cooperation of the artist Jerzy Kalina has come a long way. In 2017 the building was one of the finalists of the Mies van der Rohe competition. Additionally, the shortlist included: POLIN – Museum of the History of Polish Jews (Lahdelma & Mahlamäki Architects), Silesian Museum (Riegler Riewe Architects), Scientific Information Centre and Academic Library in Katowice (HS99), Integrated train and tram stop Wrocław-Maślice (Maćków Pracownia Projektowa), wooden church in Tarnów (Beton) and a cemetery chapel in Batowice in Cracow (Atelier Loegler Architekci).” 

more: archisnob.com 

 

 

Under Construction: AZ16

The latest photos from the construction site of AZ16 

 

 

more about the project: here

ANALOG INDEX 2018

A1

Filling the Courtyard of the house. The latest photos from the construction site of A1 house.

 

 

More about the project here

Academic Library among 100 buildings for 100 independence of Poland in the selection of Architektura Murator

 

More about the project here: CINiBA

Under Construction: A1

 

The latest photos from the construction site of A1 House in Koszalin Great Area. 

 

 

K3M

Residential Building
location: Koszalin, Konstytucji St. 
project: 2018-20 
realisation: 2021-23

 

 

architect: 
ANALOG, Koszalin, Szczecin 
design team: 
Rafał Taracha, Leszek Kassijan-Wicherek, Justyna Kolka, Sara Majkowicz, Igor Klyus
status: 
under construction 

 

 

Jury: The Best Lithuanian Architecture

 

3 days with contemporary lithuanian architecture. 

 

Analog Lecture at the Vilnius Technical University. 

 

 

 

LO04

Residential Building
location: Kolobrzeg, Łopuskiego St. 
project: 2018

 

architect: 
ANALOG, Koszalin, Szczecin 
design team: 
Leszek Kassijan-Wicherek, Michał Czeszejko, Igor Klyus, Rafał Śliwa,  
status: 
concept design

Lecture in Wroclaw.

Architecture Evening with Piotr Smierzewski organized by ARCH_event. Many thanks to all for coming to this “the long” lecture.

 

foto: arch_event 

 

WP63

 

Since September our second location is Szczecin. You may visit us at 63 Wojska Polskiego St. 

Study trip to New York. 

Building Permit for AZ16 secured 

more about the project: here

H16

New Photos from the Site of H16. 

 

 

more about H16: here 

The Plan Award 2018 for Analog. 

The Revitalization Center in Włocławek won The Plan Award 2018 in the Renovation Category. The exhibition of all shortlisted project was shown in Grand Hotel Excelsior in Lido, Venice. 

THE PLAN AWARD is an award created and promoted by THE PLAN to disseminate knowledge of and improve the quality of the work done by designers, academics, critics and students in the architecture, design and city planning fields, thereby promoting debate on topical design and planning themes. Completed and future projects are eligible for the AWARD

 

ANALOG in Venice.

We were a part of Perspective EU, for which we prepared a short presentation about our approach to architecture for Research Discussion Panel. 

“Designed as an annual event underpinned by the solid experience of architecture journal THE PLAN, Perspective provides key insights into the world of architecture.” 

OK

Urban Villa Housing Estate
location: Kolobrzeg, Okopowa St. 
project: 2018 

 

architect: 
ANALOG, Koszalin
design team: 
Kinga Zakościelna, Wojciech Wiśniewski
model: 
Maciej Tryba
status: 
concept design 

OK

The final scheme for the new Housing Project in Kolobrzeg. 

 

 

project team: 

Kinga Zakościelna, Wojciech Wiśniewski, Maciej Tryba. 

 

more: here

 

AZ15

location: Great Koszalin Area
project: 2018
realisation: 2018-19 

 

architect:
ANALOG, Koszalin
design team:
Kinga Zakościelna, Sara Majkowicz
status:
built

Our project Revitalisation Center in Wloclawek shortlisted for The Plan Award 2018, more: here 

“THE PLAN AWARD is an award created and promoted by THE PLAN to disseminate knowledge of and improve the quality of the work done by designers, academics, critics and students in the architecture, design and city planning fields, thereby promoting debate on topical design and planning themes. Completed and future projects are eligible for the AWARD. “

BudCud Atlas of Architecture with a few words from ANALOG. 

 

 

5000 Followers, thanks for watching us on Instagram

A3

Building permit for A3 in Koszalin secured. 

You may visit us on Vimeo

Update: A2

New views from A2  project

 

 

more: A2

Under Construction: A1

 

Construction site of A1

 

 

more: here

ANALOG INDEX 2017 

SEM

Suburban Villa Housing Estate
location: Great Koszalin Area
project: 2017 

 

architect: 
ANALOG, Koszalin
design team: 
Kinga Zakościelna, Maksym Buta
model: 
Maciej Tryba
status: 
concept design

SGH

Innovation Space for SGH Warsaw School of Economics 
location: Warsaw
project: 2017 

 

architect:
ANALOG, Koszalin 
project team: 
Maksym Buta, Kinga Zakościelna, Damian Wachoński, Wojciech Wiśniewski, Marta Furmańska 
status:
competition entry 

SGH

Competition Entry: Innovation Space of SGH Warsaw School of Economics. 

 

 

architect:
ANALOG
project team:
Maksym Buta, Kinga Zakościelna, Damian Wachoński, Wojtek Wiśniewski, Marta Furmańska 

 

more: here

Lecture in Prague

Piotr Smierzewski speaking about architecture of ANALOG for Kruh in Prague. 

 

“KRUH (Circle) was founded in 2001 by a group of architecture students at the Academy of Fine Arts in Prague and it is the only NGO, which operates professionally and continually within the architecture field nowadays. Focus of our activities lies in an ongoing cycle of lectures on architecture held by leading Czech and foreign architects and architecture critics.” 

“In all we do our goal is to create a continuous dialogue about contemporary issues among architects, architecture theorists and public. Our target group consists of architecture students, architects, construction engineers, humanities students and last but not least the general public. This year our programme is focused on “Different perspective” – cycle of 7 lecture and discussion evenings about contemporary architecture. It introduces the current exceptional architecture on the European continent and represents a unique and creative perspectives, which can inspire Czech environment, both professionals and the general public.” fot. KRUH 

 

 

more: www. kruh.info 

Award

Made in Koszalin Award for ANALOG in Culture & Design Category. 

 

 

Interview

Piotr Smierzewski about new polish architecture for Chech Public Radio Český rozhlas Vltava in Polský institut v Praze

 

ANALOG is looking for two junior architects  to join our team on a fulltime basis. If you want to join us, please email your full CV with a short cover letter and PDF portfolio to: info@analog-architecture.com. We will contact only selected applicants. 

CR

Revitalisation Center
location: Włocławek
project: 2017, competition, 1st Prize 
construction: 2018-2020 

 

The project of REVITALISATION CENTRE in Włocławek is an attempt to combine history, present and future times of a place that is to ultimately become a unique experimental laboratory for the planned comprehensive revitalisation of the city centre of Włocławek. The designed facility invites its potential recipients by blurring the border between egalitarian and elite space.

The Revitalisation Centre was designed as a sequence of urban interiors (courtyards) starting from the gate entrance in a historic tenement house on a busy street of 3 Maja and ending in a green participatory garden located in the final segment of the yard. A series of functionally diverse backyard interiors was designed between those elements of the local architecture. Each of these interiors received the design of diverse climate, whilst the homogeneity of this visual assumption was ensured by unification of the walls located on the boundaries of the parcel and the flooring. 

In order to release as much open space as possible for the participatory courtyard,  both outbuildings have been demolished. It was decided to keep the walls of the demolished outbuildings along the border of the parcel to the height of the second storey, and the missing fragments are to be supplemented to an even height with demolition bricks. Unplastered walls clearly define the space for the established Revitalisation Centre, exposing the border between the public zone and the private housing area for talented graduates located just above. Two similar functional elements were installed at the level of the floor into such a clear urban interior: the office wing connected to the existing building and the studio and apartment of a resident artist which is freely  suspended in the courtyard. 

The decision was made to expand and divide the existing building, just like the entire complex, into two functional zones: ground floor and the first floor of a public character, as well as the private second floor and the attic.  The most representative, “lively” premises of the Revitalisation Centre have been located from the street side, on two lower floors, that is, a cafeteria and a conference room of the Revitalisation Centre. Thanks to such a decision, 3 Maja street will remain active and vibrant in this part of its length, which will provide this space with urban character and ensure the safety of the use of space.  

 

architect:
ANALOG, Koszalin
project team: 

Damian Wachoński, Wojciech Wiśniewski, Marta Furmańska, Maksym Buta, Kinga Zakościelna
model:
Maciej Tryba
status:
before construction

 

Publications: 

1. The Plan Award 2018, The Plan 

 

Awards: 

1. The Plan Award 2018

 

Exhibitions: 

1. The Plan Award 2018, Venice 2018 

 

A4

Single Family House
location: Koszalin
project: 2017-18
construction: 2018-21 

 

 

Interior Design: 

 

architect:
ANALOG, Koszalin 
project team:
Kinga Zakościelna, Maciej Tryba, Adrianna Treder, Justyna Kolka
interior design: 
ANALOG, Koszalin
status: 
under construction

 

more: analog-house.com