MBA 2021 

 

Piotr Smierzewski from ANALOG speaking about Factory Full of Life at Architecture Biennale in Kraków. 

 

(…) 

” Kondycja świata w ciągu ostatnich kilku dekad ulega głębokiej przemianie. Podział środowiska na naturalne i przekształcone zaczyna wykazywać galopujące zmniejszanie się rezerw tego pierwszego i dojmująco uciążliwy rozrost drugiego. Eksploatacja naturalnych zasobów przekroczyła wydolność w skali globalnej na tyle, że nie ma już wątpliwości co do perspektywy ich rychłego wyczerpania. Poszukiwanie nowych źródeł i redukcja zapotrzebowania stają się głównymi wytycznymi przemodelowania większości dziedzin życia człowieka. Wszystkie aspekty takiej zmiany dotykają architektury w jej wszelkich przejawach. Jednym ze sposobów osiągnięcia nowych jakości, przy jednoczesnym zahamowaniu destrukcyjnych konsekwencji, jest wdrożenie szerokich działań dla ich ponownego, najlepiej wielokrotnego użycia. Powszechny w historii naszej cywilizacji liniowy przepływ materii-energii: ze źródła do “śmietnika”, koniecznie zmienić trzeba w cykl zamknięty – recykling. Zamiast budować wyłącznie “nowe”, trzeba koniecznie nauczyć się “stare” używać na nowo, używać ponownie i wielokrotnie – REUŻYWAĆ.” 

 

more: here 

 

 

From  left Peter Backes, Marcin Brataniec, Jarosław Klyś, Urszula Forczek-Brataniec, Piotr Śmierzewski, Adam Hajduga.