DC

National Museum and Center for Dialogue – Przelomy
location: Szczecin, Solidarnosci Square
project: 2009, competition entry

 

 

Koncepcja zagospodarowania zakłada zespolenie Placu Solidarności z przestrzeniami zlokalizowanymi po jego wschodniej (plac Św. Piotr i Pawła) i zachodniej stronie (Brama Królewska) w jeden miejski organizm. Łącząca strefy kamienna posadzka o dwóch różnych kolorach i dwóch różnych fakturach swój rytm naprzemiennych pasów bierze z podziałów fasady Filharmonii. Usytuowanie budynku Centrum naprzeciwko gmachu policji pozwala na wydzielenie z centralnej części placu strefy, która w jednym kierunku jest sceną uroczystości związanych z placem a w drugim kierunku ? przedpolem dla Filharmonii. Pomnik Anioła Wolności ustawiono na tle budynku Centrum. Z każdej części placu widoczne są wszystkie ważne obiekty go okalające i na nim usytuowane. Budynek Centrum dzięki swej kompozycji nie stanowi zapory wizualnej i zapewnia wgląd we wszystkie strefy tego prestiżowego placu.

Dynamiczna bryła budynku podparta jedynie przez ściany dziedzińców pozostaje w równowadze i z niej czyni jeden z motywów kompozycji.

Historia częściej dzieje się na ulicach niż w gabinetach a “koło historii toczy się na gąsienicach”. Stąd czerpie swą genezę idea budynku – wybrukowanej ulicy, wspinającej się i opadającej. Ulicy, która była świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń. Ulicy jako miejsca spotkania a nie konfrontacji, gdzie nikt nie jest gościem ani gospodarzem.

Całkowite przeszklenie fasad zapewnia budynkowi kontakt z miastem co wzmaga narrację o jego historii. Jednocześnie z przestrzeni miejskiej zapewniono wgląd w przestrzeń budynku. Zaciera się granica między sceną a widownią, a symultaniczność akcji historycznej i przesuwających się obrazów współczesności może być źródłem wielu wystawienniczych pomysłów.

Budynek nie ma początku ani końca. Jest ciągły, a jego granice z zewnętrzem nie są całkowicie materialne. Stwarza to niezwykłe możliwości ekspozycyjne – wystawa nie musi mieć początku i końca, nie musi układać się chronologicznie, za to może mieć swoją dramaturgię, swój punkt kulminacyjny. Wykorzystanie do ekspozycji nowych technik multimedialnych umożliwia pokonywanie pętli kilkukrotnie. Jedynymi przestrzeniami zamkniętymi (i to nie do końca) są paradoksalnie dwa dziedzińce zewnętrzne. Będą one miejscem ekspozycji zewnętrznej dostępnej z placu, ale też odbieranej z wnętrza budynku.

Obiekt tematyzuje swoją formą jedną ze swoich podstawowych funkcji jaką jest edukacja historyczna. Pętla, ciągłość, przełomy, zakręty, ulica, równowaga – pojęcia przełożone na abstrakcyjny język architektury stanowią środki artystycznego wyrazu próbujące odbić dramatyczną, ponad tysiącletnią historię Szczecina. Historię, której nikt nie jest beneficjentem, a z której dumni mogą być wszyscy ze Szczecinem związani. Otwarcie budynku na plac, na którym współistnieją obiekty różnych okresów historii miasta (Kościół św. Piotra i Pawła, Brama Królewska, gmach policji i wreszcie najnowszy, prestiżowy budynek Filharmonii) jest ilustracją ciągłości tej historii i świadectwem współistnienia ze sobą różnych kultur i narodów.

 

architect: 
HS99, Koszalin
project team: 
adam kulesza, lukasz pisarek, agnieszka desowska, kuba florek
status: 
concept design